HÍREINK

 

Külön öröm számunkra, hogy fenti hír az MTI Önkormányzati Sajtószolgálat felületén is megjelent, itt is olvasható:

Forrás:

http://www.onkormanyzat.mti.hu/hir/49914/bohonye_kepviselo_testulete_is_reszt_vallal_a_fogyatekossaggal_eloknek_nyujtott_segito_munkaban

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

MASZKVISELÉSI KÖTELEZETTSÉG ELTÖRLÉSE 2023. MÁJUS 1-TŐL

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN

 

 

Böhönye község közterületei folyamatosan megszépülnek.

Most kettő, a Rinya-patakot jelző táblát helyezett ki a patak környékére Böhönye Község Önkormányzata.

 

 

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy Böhönye Község Önkormányzatának a Somogy Vármegyei Önkormányzat által 2023. évben meghirdetett "Szülőföldem Somogyország" Programra benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült.
A pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai vehetnek majd részt kiránduláson.

      Tájékoztató

dr Huszár Zoltán háziorvosáltal ellátott Vései  háziorvosi körzet /Vése, Hársfa u. 1./

böhönyei, szenyéri és nemeskisfaludi betegeinek ellátásával kapcsolatban

 

Dr Huszár Zoltánháziorvos nyugállományba vonulása miatt 2023. május 1. napjától a vései háziorvosi körzetben

a betegek ellátása helyettesítéssel lesz megoldva.

58 éve végzett áldozatos, gyógyító munkáját, melyből 43 évet töltött falunkban, nagy tisztelettel, megbecsüléssel köszöni Böhönye Község Önkormányzata.

 

 "A Huszár Dr Kft által ellátott  praxist dr. Gáti Kornélia doktornő veszi át és  látja el.

Vésén, ahol minden reggel lesz rendelés.  Az asszisztensek délig állnak a megszokott módon rendelkezésre. 

Bősze Tiborné, Valika májusban még Vésén dolgozik, június 1 - től nyugdíjba vonul. Az egészségügyben eltöltött évtizedeit, segítőkész munkáját nagy tisztelettel köszöni Böhönye Község Önkormányzata.

Böhönyén nem lesz a praxisnak rendelője május 1 – től.

Az ellátás biztosított, de értesüléseink szerint folyamatban van az alapellátás kormányzati szintű teljes területi  átszervezése várhatóan 2024 januárjától, ez évben pedig július 1-től a védőnői szolgálat kerül állami feladatellátásba.

 

A területi ellátási kötelezettségére tekintettel dr. Benkő András böhönyei háziorvos mindazon böhönyei, szenyéri és nemeskisfaludi lakosokat fogadja rendelőjében, akik dr. Huszár Zoltán rendelésének megszűnése után helyben nála szeretnék az orvosi ellátásukat biztosítani. Személyesen kell kérni az átjelentkezést a rendelőjében.

 

A doktor úr 8719 Böhönye Fő u. 28. szám alatti rendelőben rendel, rendelési ideje az alábbiak szerint alakul:

Asszisztense neve: Sámóczi-Sipőcz Zsanett; Tel: 85/322-760,

 

 

Rendelési idő:

8719 Böhönye, Fő u. 28.

8717 Szenyér, Simon u. 1.

Hétfő

08.00-12.00

 

Kedd

08.00-12.00

 

Szerda

10.00-11.00, 15.00-17.00

11.15-12.15

Csütörtök

08.00-13.00

 

Péntek

08.00-12.00

 

Böhönye, 2023.04.12.                               Böhönye Község Önkormányzata              

 

                                  


A Marcali Járási Hivatal nevében ezúton tájékoztatom Önt, hogy Kameráné Salekovics Margit települési ügysegéd nyugállományba vonulása miatt 2023. május 1. napjától a járás illetékességi területéhez tartozó településeken a települési ügysegéd ügyfélfogadása ideiglenesen felfüggesztésre kerül.

 

További ügyintézésre a Marcali Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán, 8700 Marcali, Petőfi u. 14. sz. alatt van lehetőség az alábbi időpontokban:

    Hétfő: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00

    Kedd: 8:00 - 12:00

    Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00

    Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

    Péntek: 8:00 - 12:00

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 


 


SOMOGY VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

Bűnmegelőzési Osztály

A betörések, rongálások elkerülése érdekében fogadják meg a rendőrség tanácsait!

A hosszabb-rövidebb ideig üresen maradó ház, lakás vagy nyaraló nagy csábítást jelent a tolvajok, betörők számára. Érdemes tehát megnehezíteni a dolgukat, és aktív védekezéssel csökkenteni a célponttá válás valószínűségét.

A biztonság háromszöge

 

A segítséget, a megoldást ne várjuk kizárólag a hatóságoktól vagy másoktól, a közállapotok rendezését csak törvényekkel, rendeletekkel, rendőri jelenléttel nem lehet megoldani. Elsősorban a gondolkodásmódon kell változtatni. Ez még egyáltalán nem kerül pénzbe. A hatékony védekezés első foka ugyanis mindig az, hogy tudatára ébredjünk annak, hogy mi is bármikor károsultakká válhatunk, kialakuljanak önvédelmi reflexeink.

 

Magánszférája, lakása védelmében az első lépést a tulajdonosnak kell megtenni, ebben elsősorban saját magára számíthat, erről sem a rendőrség, sem más nem fog gondoskodni. Neki kell eldönteni - természetesen a védendő értékek nagysága alapján -, hogy mekkora összeget tud szánni vagyona biztonságára, mennyi az elfogadható és mennyi a megfelelő biztonság.

A betörések, rongálások elkerülése érdekében fogadják meg a rendőrség tanácsait!

 

A családi és hétvégi házak között vagyonvédelmi szempontból az a különbség, hogy amíg az előbbi állandóan lakott, addig az utóbbi csak időszakosan. A vagyonvédelmet ennek megfelelően kell megszervezni. A kétfajta épület védelmi jellegében sok közös elem található.

 

 • Tartsa rendben ingatlanát, a sűrű bokrokat és az épülethez közeli fákat ritkítsa meg, vágja vissza, hogy a betörőnek ne nyújtson fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó eszköznek. Létráját is tartsa zárható helyen!

 • Értékesebbés könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati tárgyait ne hagyja ott a hosszabb időre felügyelet nélkül maradó ingatlanban! Az ott maradókról készítsen értékleltárt és fényképet, jegyezze fel azonosítóikat!

 • Az egyedi azonosítóval nem rendelkező berendezéseket, tárgyakat jelölje meg (pl: UV filc, bármilyen más nehezen eltávolítható jel- vagy jelsor), majd ezt jegyezze fel az értékleltárba, és lehetőség szerint fotózza le!

 • A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő minőségűmechanikai berendezéseket! Zárak, redőnyök, betörésvédelmi fóliák, rácsok felszerelésével, jó eséllyel megakadályozható a behatolás! A pincéről, padlásfeljáróról, melléképületekről, sőt a villanyóra szekrényről se feledkezzen el! A mechanikai eszközök tényleges feladata, hogy minél hosszabb ideig kinn tartsa a betörőt!

  • Biztonságosabbá teheti ingatlanát, ha a mechanikai védelem kialakításán túl elektronikai védelmi eszközöket is alkalmaz. Szereltessen fel riasztóberendezést, valamint térfigyelő kamerákat! Tovább fokozhatja a biztonságot, amennyiben diszpécser-, ill. „vonulószolgálattal” rendelkező vagyonvédelmi cégre bízza ingatlanja védelmét.

  • A kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében kössön biztosítást!

   

   

  Amennyiben mégis betörtek Önhöz, NE változtassa meg a helyszínt, hanem azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!


 

 

 

 

 

 

Tisztelt Böhönyei Lakosok !

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.  hatályos rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m³/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

 • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,

 • nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárás.

Házi ivóvízigény: A polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal.

A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

Jegyző által kiadott engedélyek:

 • Létesítési engedély: A jegyzői engedélyezés körébe tartozó újonnan létesítendő kutak engedélyezése.

 • Fennmaradási engedély: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított kutak esetében.

 • Üzemeltetési engedély: Azokra a kutakra, amelyek a jogszabályok értelmében korábban jogszerűen létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő kutak üzembe helyezéséhez.

 • Megszüntetési engedély: Használaton kívüli ásott vagy fúrt kút megszüntetése iránti kérelem esetén.

Engedélyt kell kérni:

 • Minden újonnan létesítésre kerülő jegyzői engedélyezés körébe tartozó kútra.

 • Minden 1992. február 15. után létesített ásott vagy fúrt kút engedélyköteles, amennyiben nem rendelkezik létesítési engedéllyel, a fennmaradási engedélyt pótlólag kell megkérni.
  Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:

 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül üzemeltetési engedélyt kell kérni,

 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni,

 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

 

A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • fényképfelvételt a kútról és környezetéről;

  Amennyiben fúrt kúttal rendelkezik, a kérelmet szakember segítségével kell kitölteni, melyet a kút tulajdonosának, és a szakembernek is alá kell írnia, bélyegzővel ellátnia.
  A 2020. január 1. napját követően indult eljárások során, bármely képesítéssel rendelkező kútfúró szakember aláírhatja, függetlenül attól, hogy mely szakember végezte korábban a kútfúrást.

  Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására nincs szükség, viszont az ingatlantulajdonosnak ezeket a típusú kutakat is be kell jelenteniük a kérelemnyomtatvány kitöltésével és saját kezű aláírásával.

  Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

  Ügyintézési határidő

  A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

  A kérelem letölthető www.bohonye.hu oldalról, igényelhető a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

  • ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum;

  • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést igazoló okirat másolatát.

 

Letölthető kérelmek:

Kút létesítési engedély kérelem Word (doc) formátum

Kút létesítési engedély kérelem PDF formátum

 

Kút megszüntetési engedéyl kérelem Word (doc) formátum

Kút megszüntetési engedéyl kérelem PDF formátum

 

 Kút üzemeltetési és fennmaradási engedély kérelem Word (doc) formátum

Kút üzemeltetési és fennmaradási engedély kérelem PDF formátum

 

 


 


 

SOMOGY VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

Bűnmegelőzési Osztály

 

Tanácsok az online piactereken, hirdetési oldalakon történő vásárlásokhoz

mai modern világban, ha vásárolni akarunk, ki sem kell mozdulnunk lakásunkból - csak számítógép vagy telefon és internetelérés szükséges hozzá -, szinte mindent megvehtünk online is. Kényelmes, gyors és viszonylag egyszerű, azonban ezt a bűnözők is felfedezték, ezért nem veszélytelen. Hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyanútlan vásárlót, az egyik

egnagyobb hazai online piactér biztonságos vásárlásra vonatkozó intelmein keresztül mutatjuk be.

Adathalászat

Az egyik legrégebbi és legjellemzőbb támadási módszer az adathalászat (data phishing). Ebben az esetben különböző kommunikációs csatornákon keresztül rosszindulatú hivatkozásokat vagy mellékleteket küld a címzettnek a támadó, próbálják kicsalni akár bankkártya, akár személyazonosító igazolványunk adatait.

Amire érdemes figyelned:

 • ezeket az üzenetek, oldalakat nehéz megkülönböztetni a hivatalos oldalaktól, mivel gyakran használnak céges logókat és a vállalatról összegyűjtött grafikus elemeket. Az adathalász üzenetekben található rosszindulatú hivatkozásokat általában úgy tervezik meg, mintha a hamisított szervezet weboldal címére irányítanák a felhasználót, így legyünk nagyon figyelmesek;

 • az üzenetek nyelvezet furcsa, rossz magyarsággal íródott, nehezen érthető;

 • a nagyon gyors fizetésre/eladásra akarnak rávenni és nem hajlandóak személyes találkozóra;

 • amennyiben olyan felületre szeretnének irányítani, ahol bankkártyád adatait, biztonsági kódját, esetleg egyenleged kell megadnod, semmiképp ne tedd azt meg;

 • csak ismert bank biztonságos oldalát használd fizetésre és amennyiben lehetséges, minden vásárlásnál kiegészítve a kétlépcsős azonosítással (biztonsági kód megerősítés);

 • Háztól-Házig szolgáltatás igénybe vételekor, a megrendelésekhez kapcsolódó rendszerüzeneteket a regisztrált email címedre küldik meg, illetve ebben az esetben a vásárló közvetlenül a futárnál fizet a termékért.

 

A Jófogás semmilyen az oldalunkon keresztüli szállítási módnál nem kéri el előre a bankkártya adatokat, így amennyiben erre hivatkozva kéri el adataid a másik fél, ne add azokat meg, szakítsd meg vele a kapcsolatot.

Biztonságos eladás

Óvakodj minden olyan megkereséstől, melyek arra próbálnak rávenni, hogy külföldre küldj pénzt vagy terméket. Az ilyen kéréseket jobb, ha figyelmen kívül hagyod.

Veszély fenyeget, ha:

 • rossz angolsággal/magyarsággal megírt levelet kapsz;

 • olyan sablonlevelet kapsz, melyben szerepel a „termék” vagy „elem” (pl.: goods, the item) kifejezés, de nem határozzák meg pontosan a hirdetésben szereplő terméket;

 • a levélben több pénzt ajánlanak a termékekért, mint amennyit kérsz;

 • hamis fizetési igazolást küld, ami úgy néz ki, mintha átutalta volna a pénzt a számládra;

 • az üzenetváltást a jófogás.hu rendszerén kívül akarják folytatni és ehhez e-mail címet is megadnak.

 

Mit tehetsz, hogy megvédd magad?

 

Az ilyen típusú levelek arra próbálnak rávenni, hogy pénzt vagy termékeket küldj külföldre. NE VEGYÉL RÉSZT ilyen tranzakciókban, mert általában csalásról van szó.

 

Visszaélés SMS-en keresztül

Ha a terméked után SMS-ben érdeklődnek rossz magyarsággal, légy körültekintő!

Azonnal szakítsd meg az érdeklődővel a kapcsolatot, ha…

 • az sms-ek szövegében szerepel egy e-mail cím, ahol felveheted a kapcsolatot az érdeklődővel,

 • a megadott e-mail címen felkeresed az érdeklődőt, de egy másik e-mail címről érkezik a válasz, rossz magyarsággal,

 • az eredeti árnál többet ígér az érdeklődő, legtöbbször postaköltségre hivatkozva,

 • az érdeklődő a termék postázását külföldi országba kéri,

  • Paypal-on keresztül bonyolítja le a fizetést, de előfordul, hogy visszautalást kér egy másik Western Union számlára,

  • hamis Paypal igazolást küld a fizetésről.

   

  A biztonságos vásárlás alapelvei:

 • Minden esetben kerüld az előre utalást!

 • Csak akkor fizess, ha meggyőződtél arról, hogy azt a terméket kapod, ami a hirdetésben is szerepelt!

 • Fizetés előtt mindig ellenőrizd a termék állapotát, működőképességét!

 • Kérd el a megvásárolni kívánt termék eredeti számláját, és az eladóval készítsetek egy írásos nyugtát a vásárlásról!

 • Ha márkás terméket vásárolsz, célszerű egy arra alkalmas boltban ellenőrizni a termék valódiságát!

 • Csak úgy postázz csereterméket, ha az eladóval minden ezzel kapcsolatos részletet megbeszéltetek!

 • Mindig nyilvános helyen találkozz az eladóval különösen akkor, ha nagyobb összeget fizetsz a termékért!

Forrás:jofogas.hu

 

További hasznos információk találhatók az alábbi internetes felületeken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag

https://nki.gov.hu/

https://nki.gov.hu/it-biztonsag/kiadvanyok/segedletek/

https://nki.gov.hu/it-biztonsag/kiadvanyok/szorolapok/

https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/

https://kiberpajzs.hu/

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/ne-valjon-szamitogepes-csalas-aldozatava

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Adathalaszat/kviz

 

NE ADJON ESÉLYT A BŰNÖZÖKNEK!

Legyen óvatos!

 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!

 

 

 

 


 

Tájékoztató
a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről


Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában
történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is
megfizethetik.

 

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről ( letölthető PDF formátumban)

 


 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com