Cikkek

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: 8719. Böhönye Fő utca 26.

Tel: 06 85 522 004

Szervezeti felépítés, elérhetőségek

 

 

Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulása által fenntartott intézmény a település felnőtt-és gyermekvédelmi feladatait biztosítja. Az épület a település központjában, jól megközelíthető helyen található, akadálymentesített.

 

Szolgáltatásaink:

 

Étkeztetés (ellátási terület: Böhönye)

 

 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

 

Házi segítségnyújtás (ellátási terület: Böhönye, Nemesdéd, Vése)

 

A házi segítségnyújtás során a gondozók gondoskodnak azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből már teljesen nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik.

 

Idősek nappali ellátása (ellátási terület: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Nemesdéd, Vése, Varászló)

 

Az Idősek Klubjában elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak napközbeni étkeztetését.

 

Család –és gyermekjóléti szolgálat (ellátási terület: Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud)

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látjuk el.

 

Intézményvezető: Rudl Tünde Zsuzsanna

e-mail: csaladsegito@bohonyeiszak.t-online.hu

Ügyfélfogadási idő: kedd, szerda, csütörtök: 8.00.-12.00. (Böhönye)

 

Elérhetőségeink:

cím: 8719. Böhönye, Fő u. 28.

tel.: 85/950-492

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ épülete

 

 


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 

szennyvíz-projektünk munkálatai március 1-jével ténylegesen elindultak és nagyon jó ütemben haladnak. Várhatóan 2017. december 15-től lehet majd rákötni az új vezetékrendszerre. Most a szennyvíztelep rekonstrukciója van soron. 

Aláírtuk az együttműködési megállapodást a DDKK Zrt.-vel, ami lehetővé teszi a buszfordulú aszfaltozását, érdemi felújítását remélhetőleg a nyár végére.

A temetői kerítés építését szintén megvalósítjuk, méltó kegyeleti helyet szeretnénk teremteni elhunyt szeretteinknek. 
 

Drótfonó részlegünk is üzemel - pályázati pénzből - amely munkalehetőséget ad a munkavállalók számára. 
 

RETRO - MAJÁLIST rendezünk május 1-jén a helyi Sportegyesülettel közösen a futballpályán, kispályás tornával összekötve. Szeretnénk egy kicsit a régi majálisok hangulatát visszahozni és egészségnappal is összekötni, ingyenes szűrésekkel, egészséges ételek kóstolásával. 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com