III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolójavagy éves költségvetés beszámolója

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatásiprogram megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződésértéke, határozott időre kötött szerződésesetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szólüó2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs koncessziós szerződés

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

1.     A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolójavagy éves költségvetés beszámolója

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/637403

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/466227

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423778

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423595

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423726

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423680

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423554

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/599704

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/636633

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/466022

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423596

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423735

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423819

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423609

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423652

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423607

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423741

 

 

 

 

2.     A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetményalapjáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423809

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/599704

 

3.     A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatásiprogram megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről

Elérési link: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/423625

 

Előterjesztések - Civil egyesületi kérelmek - Vakok és Gyengénlátók Marcali Kistérségi Csoportja https://drive.google.com/file/d/11y9NLTZy7wsuvrEmGyRNwmVtpvCEhWJW/view?usp=sharing

 

Előterjesztések - Civil egyesületi kérelmek - Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány https://drive.google.com/file/d/1XlaOMJsPqcvpM2LOSEcN-ck3UC4_3OKD/view?usp=sharing

 

Előterjesztés - Civil szervezetek 2022. évi támogatási igényeinek elbírálása

https://drive.google.com/file/d/15JyW6OO5s6mMISH9M1vIcXM9d6hWwb43/view?usp=sharing

 

Előterjesztés - Civil szervezetek 2021. évi támogatásainak elszámolása

https://drive.google.com/file/d/1QOvWF9F4UttdJ_n6oLXh3U4yI1hMBgBY/view?usp=sharing

   

4.     Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződésértéke, határozott időre kötött szerződésesetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Címlap (bohonye.hu)

Feltöltés alatt

5.     A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

Nincs koncessziós szerződés.

 

 

 

6.     A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

 

7.     Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Civilek Háza infrastrukturális fejlesztése

 

8.     Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

 

 


 

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com