Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulása által fenntartott intézmény a település felnőtt-és gyermekvédelmi feladatait biztosítja. Az épület a település központjában, jól megközelíthető helyen található, akadálymentesített.

 

Szolgáltatásaink:

 

Étkeztetés (ellátási terület: Böhönye)

 

 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

 

Házi segítségnyújtás (ellátási terület: Böhönye, Nemesdéd, Vése)

 

A házi segítségnyújtás során a gondozók gondoskodnak azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből már teljesen nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik.

 

Idősek nappali ellátása (ellátási terület: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Nemesdéd, Vése, Varászló)

 

Az Idősek Klubjában elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak napközbeni étkeztetését.

 

Család –és gyermekjóléti szolgálat (ellátási terület: Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud)

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látjuk el.

 

Intézményvezető: Rudl Tünde Zsuzsanna

e-mail: csaladsegito@bohonyeiszak.t-online.hu

Ügyfélfogadási idő: kedd, szerda, csütörtök: 8.00.-12.00. (Böhönye)

 

Elérhetőségeink:

cím: 8719. Böhönye, Fő u. 28.

tel.: 85/950-492

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ épülete

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com