Cikkek

 


 

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény zártkerti szabályozást érintő módosítása

 

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény zártkerti szabályozást érintő módosítása 2015. május 2-án lépett hatályba. A törvény alapján a zártkerti tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

Az eljárás részletszabályait tartalmazó FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2015. november 30-án lép hatályba. 

Az új zártkerti szabályozással a nem eredeti céljuknak megfelelően használt zártkerti ingatlanok a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alól kikerülve, a tényleges funkciójuknak (pl. lakóingatlan, üdülő) megfelelően vehetnek részt az ingatlanforgalomban. Ennek következtében a zártkerti ingatlanok adásvételének ügyintézési ideje jelentősen lerövidül, a zártkertek könnyebben megszerezhetővé és eladhatóvá válnak.
 

 

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni. A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a tulajdonos(társak) (vagy a meghatalmazott) kérelme alapján vezeti át az ingatlanügyi hatóság. A kérelmet – amely a http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok menüpontból, valamint a Földhivatali Portálról (www.foldhivatal.hu) is letölthető – az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. 

Egyéb okirat vagy igazolás csatolása az alábbi két kivételen túl nem szükséges: 

1. Ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, meghatalmazás benyújtása is szükséges.

2. A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

 


 

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com