Cikkek


 

Önkormányzati hírek

Tisztelt Böhönyei Lakosok!

Az augusztusi hírlevélben foglaltakat szeretném kiegészíteni, a befejezett munkálatainkról örömmel tájékoztatni Önöket.

 

Az Illés-napi búcsú és falunapunkönzetlen támogatóinak szeretnék ismét köszönetet mondani a faluújságunk hasábjain is, nagyra értékelve, méltányolva segítségüket, amellyel számottevően hozzájárultak sikeres rendezvényünkhöz:

 

Balaton Drink Kft., Balaton Ker-Tész Szövetkezet, Böhönye Község Önkormányzata, Böhönye Községi Sportegyesület, Böhönyéért-Somogyért Egyesület, Böhönyei Gézengúz Óvoda, Böhönyei Gézengúz Óvoda Konyhája, Böhönyei Önkéntes Tűzoltóegyesület, Böhönyei Szabadság Mezőgazdasági Zrt, Claessens Peter, Csikós Zsuzsanna, dr. Cifra Árpád, Csillagösvény – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület, Európa Pék Kft., Ferrokov Kft., FZT Bt. (Fekete Sándor), Halm Elektrotechnika Bt., Havik Kft. (Hajdu Zoltán), Horváth László, Joe-Shop Kft., Kommunális csoport, Községi Könyvtár és Művelődési Ház, Lagroland Kft., Leopold Judit, Marcali Coop Zrt., Máté József Imre, Máté Róbert, Molnár Ágnes, Molnár János, Önkormányzati Tűzoltóság, Pannon-Gáz 99 Kft., Papp Sándor, Pesti Attila, Pintér Sándorné, Pitypang Lakásotthon, Polgárőr Egyesület, Pósai Horgászegyesület, Rádics Ferenc, Rendőrség, Somogy Takarék Szövetkezet, Stropek László, Szabó Zsolt, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Tóth Attila, Tóth Zoltán, Vezdén Pál, Zso-Va Kft. (Kulcsár Zsolt).

 

Beadtuk pályázatunkat a Hivatal energetikai felújítására,amelynek megnyerése esetén az épület hőszigetelése, fűtésrendszere korszerűsödik, külső homlokzata megújul.

Mobilitási pályázatunkis beadódott, ahol egy autómentes napot hirdetünk meg szeptember 16-22-ig fiataloknak, időseknek egyaránt, kerékpártúrával egybekötve.

A Sport- és szabadidőparkraszintén pályáztunk, a községi sportpályán kerülnének elhelyezésre a szabadtéri sporteszközök. A sportöltözőbe a gáz bevezetésea napokban fejeződött be.

Bővítettük a klimatizált helyiségekszámát az orvosi rendelőkkel, várókkal. Sikerült egy jó állapotú Citroen Jumper kisteherautótvásárolnunk, amely áruszállításban a lakosság rendelkezésére is áll.

A megtermelt zöldségeket továbbra is kedvezményes áron kínáljuk Önöknek megvételre a kommunális csoportban és a piacon, hétköznapokon, 7- 14 óráig.

Hibabejelentésüket,a település üzemeltetésével kapcsolatos kéréseiket, észrevételeiket a 30/701-8951 számon tehetik meg továbbra is, a 85/522-008 mellett.

A buszváró épületét rendbe tettük, az üzlethelyiségét kiadásra hirdetjük meg, várjuk az érdeklődőket. A járda rendbetétele, térkövezése befejeződött, amely kiegészült a Könyvtár előtti résszel is.

Szeretnénk újabb utcák járdaépítésével, térkövezésével folytatni. A Bem utcamart aszfaltozásaszeptember elején szintén megtörtént.

A 2. világháborús emlékműkörnyezetét is megszépítjük, térkőburkolattal látjuk el, ezt követi a központi park „útja”.

Büszkeségpontpályázaton is szeretnénk indulni, az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére.

Idén is beadjuk a BM-tűzifaigénylésünket, az arra jogosultak számára megteremtve a lehetőséget a téli tűzifa kiegészítésére.

Emellett biztosítunk még tüzelőta rászoruló családoknak a tél beállta előtt, segítve megélhetésüket.

A Hivatalinformatikai korszerűsítését szintén pályázati forrásból szeretnénk megoldani.

A tanévkezdéstÖnkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan, természetbeni támogatás formájában segítette, kiterjesztve a kört, az óvodás korú gyermekektől a felsőoktatásban tanulókig bezáróan.

A „Virágos gondozott porta”címet a civil szervezetek bevonásával idén is megkaphatták mindazok, akiknek szép, gondozott az udvaruk, házuk. Köszönet érte, hogy munkájukkal településünk összképét is szebbé tették.

 

Új táblát kaptak:

 

Németh Józsefné, Nagy László, Zalai Zoltánné, Vörös László, Reitberger Wilfried, Kiss Tiborné, Takács István, Vida Tibor, Balogh László, Kertész Istvánné, Pánovics László, Dr. Savanyó József, Szente Ferenc, Bakai Lajosné, Dr. Hajdu Enikő, Kiss László, Szente Lajos, Fekete Imréné, Merkei Sándorné, Bódis István, Klauz István, Vas József, Magyar Ferencné, Horváth László, Horváth Zoltán, Riba László, Dr. Cifra Árpád, Kiss Lajos, Demes Ferencné, Peresztegi Béla, Takács József, Juhász Márta.

 

Emléklapot kaptak (meglévő tábla mellé):

 

Göncz Gábor, Bencze Andor, Buruian Béla, Vörösné Pécsek Zsuzsanna, Pintér József, Garai Ferenc, Wolf Peter, Kulcsár Ferenc, Farkas Imre, Negyedes Lászlóné, Lábas Etelka, Klauz Jánosné, Nagy Tamás, Kiss József, Nagy Piroska, Horváth Ferenc, Rádics Zsolt, Káplár Ferenc, Bősze Józsefné, Király Tibor, Hosszú László, Bóka Lajos, Szabó Jánosné.

 

Augusztus 20-án, állami ünnepünkön, már második alkalommal átadtuk a „BöhönyeDíszpolgára” és a „Böhönyéért” elismeréseket.

 

A kitüntető címeket képviselőtestületünk megbecsülése és tisztelete jeléül 2016-ban a következőknek ítélte oda:

 

Böhönye Posztumusz Díszpolgára: Vörös József esperes-plébános,

Böhönyéért elismerés: Böhönye Községi Sportegyesület

Böhönyéért elismerés: Halm Elektrotechnika Bt.

Böhönyéért elismerés: Gönczöl György zenepedagógus, karnagy

 

Életművükhöz, munkásságukhoz, hitelességükhöz gratulálunk.

 

Szeptember hónaptól kezdődően a Művelődési Házbankéthetente kézműves foglalkozásokat tartunk a kötés, horgolás, varrásiránt érdeklődőknek. A klubot Nagyné Kollár Irma vezeti. Indult: 2016.09.07 (szerdán) 17 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Pályázati segítséggel „számítógépes” ingyenes tanfolyamotszervezünk a Községi Könyvtár és Művelődési Házban.

A hallgatók a tabletet, amin tanulnak, ajándékba kapják a képzés végén.

 

2016.09.21-én 17.00-kor Fórumot tart Móring József Attila képviselő úr, a betelepítési kvóta elleni népszavazásról, térségünk aktuális kérdéseiről, a közügyeink iránt érdeklődő lakosokat tisztelettel várjuk.

 

2016.10.02-án, vasárnap, a népszavazáson való részvételre kérünk mindenkit.

 

Az Idősek Világnapjáhozkapcsolódó rendezvényeinken megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül hívjuk és várjuk nyugdíjasainkat és a szépkorúakat.

Időpontok: 2016.10. 07.(péntek), 16 óra, ill. a szépkorúaknak 2016.10.10.(hétfő) 16 óra.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

 

Böhönye, 2016. 09.12.

Tisztelettel: Zsoldos Márta Piroska

Településünk térképe:

 46.41050


Nagyobb térképre váltás

 

Civil Szervezetek

 

Szervezet neve

Székhelye

Képviselő neve

e-mail címe

telefonszáma

Borbarát Kör

8719 Böhönye,
Fő u. 47.

Hernesz Imre

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/972-5794

Böhönye Községi Sportegyesület

8719 Böhönye, Széchenyi u. 33.

Biró Attila

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/326-5003

Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület

8719 Böhönye,
Fő u. 47.

Beck Zoltán

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

70/629-0033

Böhönyei Polgárőr Egyesület

8719 Böhönye,
Fő u. 47.

Bonczek Ágnes

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/863-4494

Böhönyéért-Somogyért Egyesület

8719 Böhönye,

Fő u. 47.

Tóth Mihályné

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/569-9056

„Csillagösvény” – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

8719 Böhönye,
 

Jasek Attila

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/289-4043

Festetics Diáksport Egyesület

8719 Böhönye,

Fő u. 2.

Takács Balázs

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/827-4087

„Nők Böhönyéért” – karitatív csoport

8719 Böhönye,

Fő u. 47.

Ribáné Hosszú Valéria

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/695-8590

Önkéntes Tűzoltóegyesület

8719 Böhönye,
Bethlen G. u. 39.

Pereszteginé Konkoly Anna

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/200-8033

Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

8719 Böhönye,

Fő u. 45.

Mencseli Imre

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/322-217

„Pósai” Horgászegyesület

8719 Böhönye,

 

Tóthné Garai Márta

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30/981-9599

 

 

Civil szervezetek:

Böhönyéért-Somogyért Egyesület

Az egyesület 1999-ben alakult Juhász János Megyei Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok referense és Molnár József polgármester kezdeményezésére, 55 főalapító taggal. Az alapszabály szerinti legfőbb céljai: Böhönye település  értékeinek óvása, fejlődésének elősegítése, faluszépítés, egészséges  életmód, kulturális tevékenység, más civil szervezetekkel kapcsolattartás, együttműködés az önkormányzattal.

2000-től elnök: Tóth Mihályné. Jelenlegi vezetőségi tagok: Bácsiné Nemes Zsuzsanna, Bonczek Ágnes, Hernesz Imre, Hosszú Lászlóné, Molnár József, Kocsis Istvánné, Újvári Gyuláné.

Folyamatosan virágosítottuk, szépítettük a falut, melynek eredményeként 1999-ben „Tiszta-virágos környezetért” versenyben 12 db tuját és 2 db köztéri kukát kapott a falu, 2002-ben „Gondozott, virágos község” címet. Az általunk épített sziklakert ma is díszíti a közterületet. A Kommunális csoport működése óta erre a tevékenységünkre nincs szükség. Az 1956-os forradalom évfordulójára kiírt pályázaton kb. 400 ezer Ft értékű bronz emléktáblát nyertünk, ami jelenleg a Községi Könyvtár és Művelődési Házban van elhelyezve.

Hagyományos rendezvényeink: karácsonyi ünnepély, farsangi műsor és bál (hely hiányában megszűnt), kézműves alkotónap, családi nap szervezése főzéssel és különböző versenyekkel, „Szív nap”-ja, falunapi programok szervezése és lebonyolítása,- főzés és szereplés a műsorban, Nagyszakácsi rendezvényen sütés-főzés, 80 éven felüliek megajándékozása karácsonyra, fogyatékkal élők részére karácsonyi műsor és ajándék, részvétel a falusi ünnepélyek szervezésében és lebonyolításában.

2000-ben az alkotónapon készült alkotások értékesítéséből származó bevétellel az induló művészeti iskolát támogattuk, és több éven keresztül elláttuk őket étellel-itallal az iskolakezdést megelőző alkotónapjukon. Családi napot 2006-ban tartottunk először, azzal a szándékkal, hogy azok a gyerekek is tudjanak mesélni valamilyen élményről, akiknek a családja nem tud elmenni nyaralni. Játékos ügyességi és sportvetélkedőket tartottunk a családok számára, ahol a nyertesek társasjátékot, tollaslabdát kaptak, de senki sem távozott üres kézzel, minden gyerek kapott valamit. Nagy bogrács lecsót és teát is főztünk, mindenki ehetett-ihatott. A résztvevők nagyon jól érezték magukat, de mi több családot vártunk, és ez azóta minden évben így van.

Az őszi „Szív-napja” rendezvényen vércukor,- vérnyomás,- koleszterinszint, testsúly és testzsír-mérés, csontritkulás mérés mellett évek óta véradásra is lehetőség van. Egy alkalommal gyógytornász irányításával közös mozgásra is sor került. A szűréseket és a vérvételt végző egészségügyi dolgozókat ellátjuk étellel-itallal. Ezek a rendezvények mindig jó hangulatban telnek, szívesen jönnek a szűrést végzők. Általában 100-130 fő jön el a szűrővizsgálatra és 50-60 fő a véradásra. Így az évek során sok helybeli egészségi állapotát mérték fel ingyen. Több személynek javasolták, hogy menjen szakorvosi vizsgálatra, mert valami nincs rendben, így elkerülhette a komolyabb bajt.

Kezdetek óta résztvevői vagyunk a Nagyszakácsi rendezvénynek. Az első években a „Böhönyei udvar”-ban kiállítást rendeztünk a faluban élő képzőművészek alkotásaiból, és többféle étel rotyogott az üstökben, a kemencékben pedig finom rétes sült, így a messziről jött vendégek is vitték falu hírét. Egy ideje már nincs a településeknek udvara, a közös főzőhelyen főzzük a „Polgármester kedvenc ételét” és sütjük a pogácsát. Valamilyen díjat szinte minden évben kaptunk, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ott együtt vagyunk a környező települések csapataival és jókedvűen töltjük a napot.

Hosszú évek óta készítünk ajándékcsomagot a falu 80 évesnél idősebb lakói számára karácsony előtt, és az egyesület tagjai viszik el számukra jókívánságainkkal együtt. Sajnos egyre több olyan gyermek él a településen, aki valamilyen betegséggel, fogyatékkal kénytelen élni. Az Ő számukra a „Fogyatékkal élők karácsonya” ünnepélyen tartós élelmiszert, használt ruhát, cipőt és játékot oszt az egyesületen belül működő „Nők Böhönyéért” tagcsoport. A számukra rendezett kedves műsort követően süteménnyel és gyümölccsel is megvendégeljük a gyerekeket és szüleiket. 2000-ben a Soros Alapítvány pályázatán 245 ezer Ft-hoz jutottunk, amelyből az óvodások kaptak udvari játékokat és babaházat. 2001-ben 333 ezer Ft értékben számítógépet vásároltunk, ami a könyvtárba került, és ez volt az első gép, amit a lakosság használhatott internetezésre. Berendeztük a Faluházat a faluban összegyűjtött régi használati tárgyakkal és bútorokkal. Az „Egészséges Településekért” pályázatra kapott 500 ezer Ft-ból egy közel 2 millió Ft értékű szabadidő parkot alakítottunk ki körülötte, kerítéssel, vizes blokkal és szabadtéri színpaddal. További terveink is voltak, szerettünk volna egy 5x8 méteres színt kialakítani, ahol a régi paraszti élet munkaeszközeit (ekét, boronát, lovas-kocsit, szerszámokat) helyeztük volna el. Néhány kis faházat is szerettünk volna, akkor kiváló hely lett volna szabadtéri rendezvények számára, de például nyári napközis tábornak is. Ezek sajnos már nem valósulhattak meg. A farsangi bálunk bevételéből 2005-ben a védőnői szolgálat részére 50 ezer Ft-ot adtunk játszósarok kialakítására, 2006-ban a haranglábnál 2 db köztéri padot helyeztünk el. Eddig a pályázatokon több mint 3 millió Ft-ot nyertünk, amit nagyrészt a falu javára használtunk fel. Gondolok itt a 11 sörpad garnitúrára, a sörsátrakra, amiket minden helyi rendezvényen, sőt a környező települések falunapjain is használnak. 2011-ben LEADER pályázaton 2 millió Ft-ot nyertünk, melyből augusztus 20-án a kaposvári ROXINHÁZ előadásában az „István a király” című rockoperát finanszíroztuk. Nemcsak helyi lakosok, hanem a környező településekről is sokan érkeztek. Kb. 1600 fő csodálhatta meg a látványos, gyönyörű előadást. 2014-ben ugyanilyen pályázaton 500 ezer Ft-ot kaptunk, melyből a 100 Folk Celsius zenekar tartott nagy sikerű előadást. Több alkalommal kaptunk adományt (lisztet, cukrot, száraztésztát) a Somogyért Egyesülettől, amit a rászorulók részére osztottunk ki.

 Az egyesületen belül működő tagcsoportok: Mosoly-Mix, Nők Böhönyéért és a Borbarát-kör. A Mosoly-Mix rendszeres szereplő volt a helyi rendezvényeken, a kistérségi települések falunapjain, de voltunk Gyugyon, Nagykorpádon, Segesden, Kaszóban, 2 alkalommal Barcson, sőt a horvátországi Virje településen is. Vidám zenés-táncos műsorunkkal szórakoztattuk a nézőket, és magunknak is jót tettünk, hiszen a színpadon mindenki elfelejtette a fájós lábát, derekát. Sajnos fiatalok nem jönnek közénk, így lassan elfogy a csapat, már nem tudunk vállalni műsort. A Borbarát-kör minden tavasszal megtartja borversenyét, ahol nemcsak helyi, hanem egyre több vidéki bortermelő is bemutatja borát. A borászfeleségek által sütött pogácsákat az egyesület asszonyaiból álló zsűri bírálja el. A verseny utáni bálban együtt mulatnak a versenyzők. A Borbarát-kör a helyi rendezvényekhez gyakran hozzájárul saját termelésű borokkal.

2007-ben helyi újság kiadásáról döntöttünk, és azóta negyedévente megjelenik „Rólunk-Nekünk” címmel, sok érdekes cikkel, hírekkel, helyi szerzők verseivel, írásaival és a lakosságot érintő események ismertetésével. Nagyon sikeres, már 250 példányban adjuk ki.

Az egyesület honlapjának címe: www.bohonyeert.hu

Az egyesület működéséhez az Önkormányzat támogatást ad, melyről minden évben becsülettel elszámoltunk.

Tóth Mihályné, elnök

 

Böhönyéért-Somogyért Egyesület keretében működő Borbarát Kör

A Borbarát Kört 14 böhönyei szőlősgazda alapította 2004-ben, a Böhönyéért-Somogyért Egyesület tagszervezeteként.

Alapítók: Albertus József, Hernesz Imre, Kiss László, Lengyel József, Molnár József, Nemes János, Papp Sándor, Répási László, Suminszki László, Szabó Sándor, Szabó Tamás, Tamás László, Tóth G. László, Kovács József.

Első elnök a szervező, Tamás Lászlólett, akit mandátuma lejártával a tagságtól megkapta az Örökös Tiszteletbeli Elnök címet.

Néhány évvel később már 34 fős tagság fogadta el a Kör Alapszabályát, amely tartalmazza a jogi kereteket, a tagságra vonatkozó szabályozásokat, és a legfontosabb célkitűzéseinket.

Kitűzött céljaink:

-          Hagyományőrzés: az évszázados böhönyei szőlőművelési, borkészítési kultúra megőrzése és fejlesztése.

-          Hagyományos, táj-jelegű szőlőfajták termelésben tartása.

-          Helyi borok minőségének javítása, rendszeres versenyeztetése.

-          Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, melyeken kiemelt szerep jut a családi jellegnek.

-          A Borbarát Kör együttműködik a község választott vezetőivel, civil szervezeteivel, és lehetőségeihez mérten támogatást nyújt jótékony célú rendezvényeken.

Választott jelmondatunk:

Jó borokkal Böhönyéért!

Célkitűzésünkkel összhangban tervezzük meg évről –évre programjainkat:

-          Márciusban rendezzük a térségi és helyi borversenyt, melynek eredményhirdetése a borászbálon történik. Ugyanekkor kerül sor a Borászfeleségek Pogácsaversenyére is

-          Júniusban egész napos kirándulást és borkóstolót szervezünk családtagjainkkal együtt hazánk egyik neves borvidékére.

-          Augusztus második hétvégéjén családi nap a Millenneumi Faluháznál, családtagokkal, gyemekekkel, unokákkal, barátokkal.

Jelenleg már 51 tagot tartunk nyilván. A tagság 2014 évben 5 évre megválasztotta az új vezetőséget. Tagjai:

Hernesz Imre elnök, Albertus József e.helyettes, Király Tibor, Kovács Bálint, Lengyel József és ifj. Vass István vezetőségi tagok.

Elérhetőségek: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      06-30/9725794,      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        06-30/9866966

Hernesz Imre, elnök

 

Böhönyei Református Egyházközség

 

Böhönye Községi Sportegyesület

Egyesületünket 1921-ben alapították. Az évtizedek során a labdarúgó szakosztály mellett működött atlétika, sakk és kézilabda is. Jelenleg csak a futball működik az egyesületen belül. Több mint 70 igazolt játékosunk van, akik hétről hétre megméretnek a környékbeli csapatok ellen. Az óvodás korosztálytól a felnőttekig hat csapatot működtetünk.

A 2000-es évek közepén felnőtt csapatunk feljutott a megyei első osztályba, mivel második helyezést ért el saját bajnokságában. Eközben ifjúsági csapatunk kétszer is bajnok lett saját csoportjában, sajnos belőlük már csak elvétve szerepelnek a mai felnőtt csapatban. Nehéz pénzügyi helyzetünkben újra a megyei másodosztályba kerültünk, ahol a 2011/2012-es idényben második lett a felnőtt csapat, majd egy évvel később bajnoki címet szerzett mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapatunk. Sajnos az első osztályban való indulást pénzügyi okok miatt nem tudtuk vállalni. Napjainkban a felnőtt és az ifjúsági együttesünk 90 %-a böhönyei, ami komoly eredménynek mondható a környékbeli csapatokhoz képest.

Támogatónk az önkormányzat, a helyi és környékbeli vállalkozások pedig a TAO-jukkal támogatnak minket, ami rengeteg utánjárást igényel. A focipálya környékét folyamatosan szépítgetjük, építgetjük, több sikeres pályázat is megvalósult az elmúlt években a Széchenyi utcai sportpályán. Az öltöző és a pálya további korszerűsítése szerepel a jövőbeli terveink között, amelyben nagy szerep hárulhat mindenkire, aki eddig támogatott és ezután támogatni fog minket.

A sport összetartó és közösségépítő erejét lényeges megemlítenünk. Sajnos községünkben egyre kevesebb tér van a fiataloknak arra, hogy mozoghassanak, együtt tölthessék szabadidejüket, ezért tartjuk fontosnak, hogy az elkövetkezendőkben a focipályán is egyre többet játszhassanak, sportolhassanak felügyelet mellett. Célunk, hogy sportolási lehetőséget adjunk a helyi és környékbeli fiataloknak és olyan csapatokat építsünk fel, amelyekben jól érzik magukat és kedvenc sportjukat művelhetik.

Adatok:

Böhönye Községi Sportegyesület

cím: 8719 Böhönye Széchenyi u. 33.

elnök: Biró Attila

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Csillagösvény Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

Egyesületünk 2008-óta van jelen községünk életében. Egyesületünk azon dolgozik, hogy az elcsatolt országrészek magyarjaival és az anyaországba visszaköltözött magyarokkal minél szorosabb és barátibb kapcsolatot  alakítson ki.

Mi voltunk, akik szorgalmaztuk a testvértelepülési kapcsolat létrejöttét, és a rendszeres kapcsolattartást. Rendszeresen és kölcsönösen részt veszünk a nagyatádi erdélyi kör rendezvényein, programjain.

Minden évben jelen vagyunk a „Világ magyarjainak” rendezett fórumon. Minden évben egyesületünk szervezésében és lebonyolításában emlékezünk meg a „Gyászos Trianonról és az Aradon kivégzett vértanúkról.

2010-ben egyesületünk a parkban felállította a trianoni kopjafát, majd 2011-ben az Aradi vértanúk emlékére állított emlékoszlopot. Így méltó módon tudunk megemlékezni-e gyászos cselekedetekre.

Részt veszünk a községünkben rendezett minden rendezvényen és erőnkhöz mérten támogatjuk.

A többi civil szervezettel és intézménnyel együttműködési megállapodásunk van és kölcsönösen segítjük egymást.

Egyesületünk 2008-óta ajándékoz meg hátrányos helyzetű erdélyi gyerekeket. Mikor elkezdtük még csak 50 gyerekeket tudtunk, mára már a számuk 900 gyerek és 50 nagycsalád és a  Gyímesbükki  árvaház. Testvértelepülésünk, Gyímesközéplok minden gyereke kap karácsonyi ajándékot és ezen felül még 50 hátrányos helyzetű nagycsalád is meg van ajándékozva, ami élelmiszerből tisztító-, tisztálkodó-felszerelésből, műszaki cikkből, édességből, gyümölcsből áll. Egy csomag tartalma kb. 50 kg. 2013-évben 4 kisteher autónyi ajándékot tudtunk kiszállítani. Az ország minden részéről vannak tiszteletbeli egyesületi tagjaink, akik önzetlenül segítik munkánkat és öregbítik egyesületünk és községünk hírnevét.

Távolabbi terveinkben szerepel nemcsak erdélyi magyar lakta település megismerése és kapcsolat felvétele. Községünk szebbé és lakhatóbbá tétele. Jövő nyárra erdélyi kirándulás megszervezése remélve még több Böhönyei lakos megismeri testvértelepülésünket és Erdélyt.

Elérhetőségünk: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        Tisztelettel: Jasek Attila, elnök

 

Pósai Horgász Egyesület

Mai rohanó világunkban egyre többen választják hobbinak a horgászatot, amely kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra, amelyet férfiak, nők, gyerekek és idősek egyaránt űzhetnek.

Egyesületünk 2010-ben alakult 32 taggal. Az országban egyedüli módon női vezetőséggel:

            Elnök:             Tóthné Garai Márta

            Titkár:             Nikolausz Ferencné

            Gazd.vez.:      Fisliné Tamás Éva

Működési céljaink:

·         horgászat feltételeinek biztosítása /haltelepítés, vízkarbantartás, kaszálás/

·         természetvédelem

·         szabadidős tevékenységek szervezése/baráti, családi társaságok, civil szervezetek kirándulásának biztosítása/

Horgásztavunk 5ha területen fekszik. A parton kialakított tűzrakó helyek és esőbeállók várják a horgászni, kirándulni és kikapcsolódni vágyó embereket.

Minden évben megrendezésre kerül a horgászverseny és a családi nap, amelyen szívesen látunk mindenkit.

Együttműködési megállapodást kötöttünk több civil szervezettel, részt veszünk egymás programjain és segítjük munkájukat.

A tó halállománya: ponty, amur, dévérkeszeg, kárász, csuka, süllő.

Lehetőség van napijegyes horgászatra, de szívesen várjuk tagjaink sorába a horgászokat.

Elérhetőségek:

·         Tel:30/981-9599

·         e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Önkéntes Tűzoltóegyesület

Böhönye község legkorábban alakult és még ma is aktívan működő egyesülete a BÖHÖNYEI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET.

Az egyesület 1890. május 26-án alakult meg, Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven. A megyében az elsők között megalakult tűzoltó egyesület alapítói és tisztségviselői felismerték, hogy mekkora szükség van egy jól szervezett, felkészült tűzoltóságra a falu lakosságának védelme érdekében. Szerepe a tüzek, katasztrófák elhárításában, vagy a károk mértékének csökkentése régen és ma is fontos alaptevékenysége szervezetünknek. Ezenkívül, az egyesület célja és tevékenysége a tűzmegelőzés, műszaki mentés, kulturális feladatok ellátása, a hagyományőrzés és ifjúságnevelés.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy évek óta sikeresen szerepelnek a falu gyermekei megyei tűzoltóversenyeken, valamint a megyében egyedüli női tűzoltócsapattal is büszkélkedhetünk, akik az Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokságon remekeltek, és egyesületünk tagjai a férfi csapatot is erősítik, akik szintén az Országos Bajnokságon szereztek sok kupát és érmeket.

Egyesületünk taglétszáma 55 fő, 44 aktív tag, és 11 tiszteletbeli tagból áll. Aktív tagjaink közül a 2006-ban megalakult Önkormányzati Tűzoltóság állományában tevékenykedik 13 fő. Felkészült tagjaink számtalan tűzesetnél, balesetnél teljesítettek szolgálatot, mentettek életet, óvtak értékeket.

A 2015. évben a 125. évfordulóját ünneplő egyesület, a Böhönyei és a környező települések embereiért volt, van és lesz.

8719 Böhönye, Bethlen G. u. 39.      e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           Tel:+36302008033

 

Római Katolikus Plébánia

 

Böhönyei Polgárőr Egyesület

A Böhönyei Polgárőr Egyesület Böhönye és a hozzá tartozó közigazgatási területen az Egyesület alapfeladataként is megjelölt, a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint az óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. A polgárőr tagjain ellátott szolgálatot önkéntesen és rendőr mellett is teljesítjük. A rendőr mellett ellátott szolgálatok megkezdése előtt bejelentkezünk a Marcali Rendőrkapitányság ügyeletére, tájékoztatást adunk a szolgálatba lépésről. A szolgálat ellátást többféleképpen, így gyalogosan, kerékpárral és autóval végezzük. Lehetőség szerint egy-egy szolgálati időben a minimum 2 fő mellett 4-6 fő is járja a község utcáit és a hegyi utakat. Ha a szolgálat ellátása során idegen, gyanús autót, személyt látunk, lehetőség szerint az adatok feljegyzését követően tájékoztatást adunk a rendőrség felé. Figyelemmel kísérjük a helyi rendezvények és ünnepek napjait, így kiemelt szolgálatot adunk többek között a falunapon, mindenszentek napján, karácsonykor és szilveszterkor is.

Elnök: Bonczek Ágnes       Székhely: 8719 Böhönye, Fő u. 47.        Polgárőrség telefonszáma: 30/86-34-494

 

Böhönyei Festetics Diák Sportegyesület

 

Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület 

A Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület 2007. augusztus 4-én, 25 alapító taggal alakult meg.

Azzal a céllal jött létre, hogy Böhönye község fiataljait összefogja, számukra lehetőséget adjon az önérvényesítésre, közösségi munkára, a közéletben való aktív szerepvállalásra. Fő tevékenységeink közé tartozik lakóhelyünk kulturális és sport életének felpezsdítése és színesebbé tétele, a település környezetének megóvása.

A taglétszám a megalakulásunk óta kezdetben folyamatosan bővült, legnagyobb létszámban 33 fiatal tartozott közösségünkbe. Az elmúlt időszakban egyre többen kerültek tanulmányaik folytán felsőoktatási intézményekbe, vannak, akik már a munka világában tevékenykednek, így a taglétszámunk és főleg az aktív tagok aránya jelentős mértékben csökkent, ami természetes folyamat.

Azonban megmaradt egy aktív mag, 10-12 fő, akik életben tartják és működtetik az egyesületet, próbálnak valamit tenni azért, hogy Böhönye a fiatalok és idősebbek számára is egyaránt élhetőbb település legyen. Az egyesület közgyűlésein határozzuk meg a rövid és középtávú céljainkat, programjainkat és a működéshez szükséges egyéb rendelkezéseket, határozatokat.

2010. február 6-tól közhasznú egyesületként folytatjuk tevékenységünket.

Jó kapcsolatot ápolunk Böhönye Község Önkormányzatával, a helyi vállalkozó szféra szereplőivel, a helyi civil szervezetekkel, akik támogatják és részt vesznek rendezvényeinken.

Az elmúlt évek emlékezetes pillanatai közé tartoznak a korábbi fesztiválok, karácsonyi műsorok, egyesületi születésnapok. Minden évben szervezünk sportrendezvényeket (kézilabda, foci, strandröplabda, kerékpártúra), illetve szemetet gyűjtünk a településünk megszépítése érdekében.

Egyesületünk rendszeresen élt pályázati lehetőségekkel, melyekből többek között tavaszi fesztiválokat, sportrendezvény-sorozatot, ÖKO fesztivált szerveztünk. Legnagyobb pályázati sikerünkből, uniós támogatásból újítottuk meg Böhönye addig egyetlen közterületen lévő játszóterét és a korábban általunk létrehozott strandröplabda pályát, a Dr. Forbáth Imre utcában. Tagjaink többször végeztek karbantartási munkálatokat, hogy szebbé varázsolják a környezetet településünk gyermekei számára.

Másik fontos pályázatunk kerékpárok beszerzésére adott lehetőséget, melyeket használatba kaptak egyesületünk tagjai, illetve gyermek kerékpárokat ajándékoztunk az óvodásainknak. Az elnyert kerékpárokkal többször is vettünk részt kerékpártúrákon.

A jövőben is tervezzük a már hagyományosnak mondható programjaink megszervezését, lehetőség szerint játszóterünk bővítését, szépítését, illetve várjuk új, vállalkozó szellemű fiatal tagjaink jelentkezését a hatékonyabb működésünk érdekében.

Elérhetőségeink:

elnök: Beck Zoltán Lajos

Postacímünk: 8719 Böhönye, Fő u. 47.

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.bohonyeifj.extra.hu

 

Intézmények, létesítmények Böhönyén

 


Orvosi rendelő
8719 Böhönye, Fő u. 28.
Tel.: 85/322-760


Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal (Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Községek Jegyzősége)
Cím: 8719 Böhönye, Fő u. 26.
Tel.: 85 / 522-004, 322-210, fax: 85 / 522-005
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Böhönye község polgármestere: Zsoldos Márta Piroska
Jegyző: Vezér Ákos
Szenyér község polgármestere: Bogdán Imre János
Nemeskisfalud község polgármestere: Dr. Molnár Zoltán László


Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Iskola:  Cím: 8719 Böhönye, Fő u. 2.
Tel.: 85/522-012, 85/522-013
e-mail:
Igazgató: Nagy Attila István
www.festisk.hu

Böhönyei Gézengúz Óvoda:
8719 Böhönye, Fő u. 2
85/322-155
Tel: 85/322-021
Óvoda vezető : Osvald János Józsefné


Községi Könyvtár és Művelődési Ház
Böhönye, Fő u. 47.
Tel: 85/322-590
Intézményvezető: Dr. Savanyó Józsefné


Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ
Cím: 8719 Böhönye, Fő u. 28.
Ezen belül:
-Idősek Klubja : 85/322-232
-Gyermekjóléti Központ: 85/323-050
Intézményvezető: Kovács Orsolya


Egészségügy:
Háziorvosok:
Dr. Gáti Kornélia helyettesítő orvos
Böhönye, Fő u. 28.
Tel.: 85/322-760, 06-30-217-6700

Dr. Huszár Zoltán
Dr. Huszár Családorvosi Bt
Böhönye, Kossuth u.3.
Tel.: 85/322-488


Fogorvosok

Dr. Hajdu Enikő
Böhönye, Fő u, 28.                                                                                                                                                   
tel: 322 - 450

Dr. Péter Károly
Böhönye, Fő u. 4.
Tel: 322-016, 06-30-9-272-982

Kedd: 16.00-18.00

Péntek: 10.00-12.00


Védőnői szolgálat: Böhönye, Fő u. 28.
Tel.: 322 - 066
védőnői fogadóóra: minden szerda: 8-9 óráig
Böhönye I. sz. (Kovácsné Balogh Éva)
-terhestanácsadás: minden hét csütörtök 8,30-10
-csecsemő, kisgyermek: minden hét csütörtök: 10-12 óráig.

Böhönye II. sz. Bükiné Budafalvi Anna, helyettes: Kovácsné Balogh Éva
-terhestanácsadás: minden hét csütörtök 13-14,30
-csecsemő, kisgyermek: 14,30-16 óráig


Gyermekorvos: I.sz. : minden hó 2.szerdája 11 órától


Gyógyszertár: Nagy Lajosné vezető
Böhönye, Fő u. 29.
tel.: 322 - 028


Római Katolikus Egyház
Böhönye, Szabadság u. 13.
Plébános : Grujber Zsolt

Református Egyházközség
Böhönye, Bethlen G. u.
lelkész: Barta Attila
tel.: 322 - 095


Somogy Takarékszövetkezet Böhönyei Kirendeltsége
Böhönye, Kossuth u. 2.
tel.: 85 / 322 -048
kir.vez: Molnár Zsolt


Magyar Posta Rt.
Böhönye, Fő u. 322-125


Állatorvos
8719 Böhönye, Bethlen u. 14
Tel.: 85/322-470
Dr. Burmeister Tamás


 

Testvértelepüléseink Gyimesközéplok, Sokolovac és Egerpatak

 

Gyimesközéplok
 A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Gyimesközéplok (Lunca de Jos)
Gyimeskozeplok.jpg
Gyimesközéplok
Közigazgatás
Ország  Románia
Történelmi régió Erdély
Fejlesztési régió Közép-romániai fejlesztési régió
Megye Hargita
Rang község
Beosztott falvak Antalokpataka,Barackospataka,Borospataka,Bükkhavaspataka,FarkaspallóHidegség,Kápolnapataka,Setétpataka
Polgármester Mihok Péter
Irányítószám 537145
Körzethívószám 0266
Népesség
Népesség 1108 fő (2002)[1] +/-
Község népessége 5227 (2002)[2]
Magyar lakosság 1076
Földrajzi adatok
Tszf. magasság 930 m
Terület 59,06 km²
Időzóna EET, UTC+2
Elhelyezkedése
Gyimesközéplok  (Románia)
Gyimesközéplok
Gyimesközéplok
Pozíció Románia térképén

Gyimesközéplok (románul Lunca de Josnémetül Nieder-Gimesch) falu Romániában Hargita megyében.
gyimesi csángók havasi szórványtelepekből álló települése.

Csíkszeredától 39 km-re északkeletre, a Tatros völgyében a Boros-patakától a Hidegség-pataka torkolatáig tart.

Története
település 1721-től népesül be, amikor 19 itt kaszálót bérlő család fokozatosan letelepedik. 1795-ben szakad el Gyimesbükktől.
A Gyimesek faipari központja, deszka és bútorgyárral. Anyakönyve 1854-től kezdődik. A Gyimesi táncháztáborok helyszíne.
1910-ben 3080 lakosából 2979 magyar, 73 német lakosa volt. Ebből 2741 római katolikus, 159 görög katolikus, 139 izraelita volt.
trianoni békeszerződésig Csík vármegye Szépvízi járásához tartozott. 1992-ben 1175 lakosából 1152 magyar és 23 román volt.
Összlakossága 5317 fő volt, melyből 5250 magyar.

Kérem tekintsék meg testvértelepülésünk weblapját:  www.gyimeskozeplok.ro

 

Sokolovac

 

Sokolovac falu és községközpont Horvátországban Kapronca-Kőrös megyében található, Kaproncától 11 km-re, délnyugatra fekszik. Északról Apajkeresztúr, északkeletről Kapronca, nyugatról és délnyugatról Kőrös, délről pedig a Belovár-Bilogora megyéhez tartozó Tapalóc határolja. Közigazgatásilag 31 település tartozik hozzá.

 

A terület benépesülése a 16. és 17. század fordulóján kezdődött. Sokolovac neve eredetileg Kukavica volt, alapítása a katonai közigazgatás idején történt. A falu a szentgyörgyi határőr kapitányság egyik századának székhelye lett. Lakói határőrök és családjaik voltak. 1745-ben Varasdi határőrvidéket átszervezték és létrehozták a kőrösi és a szentgyörgyi ezredeket. A katonai közigazgatás 1871-ben szűnt meg és a polgári közigazgatás felállítása után megindult a település fejlődése. Iskoláját 1896-ban alapították.

 

1857-ben 201, 1910-ben 480 lakosa volt. A falu Trianonig Belovár-Kőrös vármegye Kaproncai járásához tartozott. 2001-ben a falunak 566, a községközpontnak 3964 lakosa volt.

Polgármester: Vlado Baksaj

 

Forrás: Wikipedia https://hu.wikipedia.org/wiki/Sokolovac_(Kapronca-K%C5%91r%C3%B6s_megye)


Egerpatak

Egerpatak (románul Aninoasa) falu RomániábanKovászna megyében, a Szacsva-patak völgyében, a rétyi nyír északkeleti részén fekszik. Közigazgatásilag Réty községhez tartozik.

 

Területe ősidők óta lakott. A falutól délkeletre a Borosnyó-patak és a Kurta-patak közötti Fergettyüvár nevű hegycsúcson egykor őrtorony állott, csekély maradványai még láthatók. A hegy lábánál őskori telep nyomait tárták fel.

 

A falunak valószínűleg már a középkorban volt temploma, melyről 1643-ból van említés. Mai református temploma és iskolája a 18. században épült.

 

1910-ben 505 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Sepsi járásához tartozott.

 

Alkategóriák

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com