Cikkek

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A DRV Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy Böhönye településen a Szabadság, Ady és Fő utcákat érintően az ivóvíz-hálózat mechanikai tisztítását

2014. szeptember 10-től  -  12-ig   (szerda-csütörtök-péntek)

  08 és 15 óra között végzik.

 

Az ivóvíz vezeték szivacsos hálózatmosatási  munkái miatt Böhönye település  teljes területén  nyomáscsökkenés, és vízhiány, esetlegesen zavarosodás várható!

A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvízvezetékek mechanikai tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul.

A munkálatok ideje alatt a lakosság ivóvízellátása érdekében a helyszínen tartálykocsit biztosítunk!

 

 

 

                                                                                                            

A helyi adóval kapcsolatos letölthető adatlapok

 

 

Építményadó

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó bevallásához (Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet)

 


 

BEVALLÁS
a telekadóról, a terület szerinti adózás esetében

 


 

Kommunális adó bevallási nyomtatvány

 


 

Talajterhelési díj

Kitöltési útmutató talajterhelési díjhoz

 


 

Felhívás a magánfőzéshez (otthoni pálinkafőzéshez) kapcsolódó bejelentési és bevallási kötelezettség teljesítéséről

 

Letölthető dokumentumok
1. melléklet Lepárló berendezés bejelentés 302KB
2. melléklet Magánfőzött párlat bevallás 255KB

 

 

Az eddigi szabályok felelevenítése és a várható változások pálinkafőzés ügyben ( "Mindenki főzhet pálinkát")


 

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE (lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában)

 

MEGÁLLAPODÁS (adóval kapcsolatos kötelezettségekrőıl és jogokról)

 

Bejelentkezés, változásbejelentés az Böhönye Önkormányzat adóhatóságához ( KATÁS IS)( DOC formátum)

 


BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (XLS formátum)

 

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (PDF formátum)

 

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes  jellegű iparűzési tevékenység esetén (PDF formátum)

 

 

ADATLAP  Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés)
irányuló kérelmének elbírálásához

 

 

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló
kérelmének elbírálásához

 

 

Adó túlfizetés átvezetési kérelem

 

 

ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLÁK BÖHÖNYE

Főszám: 67000124

 

Önkormányzati főszámla       10005006
             
Idegen bevételek       10005051
             
Telekadó           10005219
             
Magánszemélyek kommunális adója     10005226
             
Késedelmi pótlék       10005233
             
Gépjárműadó           10005240
             
Helyi iparűzési adó       10005257
             
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.     10005264
             
Bírság           10005271
             
Építményadó           10005288
             
Illeték           11014605
             
Talajterhelési díj         11014674
             
Egyéb bevételek       10019449
             
Jövedéki (szeszadó)         10005075

 

Böhönyei Helyi Választási Iroda

Ügyiratszám: 1520-42-43-44-45-46-47/2014

 

Hirdetmény

 

Ezúton tájékoztatom Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud községek választópolgárait,  hogy fenti ügyiratszámú határozataimmal a 2013. évi XXXVI. tv . 307/E.§-a (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a 2014.  évi önkormányzati választásokon a jelöléshez szükséges minimálisan szükséges ajánlások száma a következő :

I.

Polgármester jelöléshez szükséges minimálisan szükséges érvényes ajánlások száma:

 

Böhönye :   58 ajánlás

Nemeskisfalud: 3 ajánlás

Szenyér:  8 ajánlás

II.

Egyéni listás képviselő jelöltséghez minimálisan szükséges érvényes ajánlások száma

Böhönye : 20 ajánlás

Nemeskisfalud : 1 ajánlás

Szenyér: 3 ajánlás

 

Böhönye, 2014. augusztus 18.

                                                                           Hoffmanné Dr. Németh Ildikó

                                                                                  jegyző, HVI vezetője 

 

 

Böhönyei Helyi Választási Iroda

8719Böhönye Fő u. 26.

Ügyiratszám: 1520-45/2014

                                                                                                                       Tárgy: Böhönye Községben a polgármester

 jelöléshez szükséges ajánlások

 számának meghatározatása

 

 

Határozat

 

Böhönye Községben a 2014. évi önkormányzati választáson a polgármester jelölt állításához szükséges érvényes  ajánlások számát  58     ajánlásban határozom meg.

 

Elrendelem a döntés közzétételét Böhönye Község Önkormányzata hirdetőtábláin és Böhönye Község Önkormányzata honlapján

E döntés ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

 

Indokolás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban Övjt) . 9.§ (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bek. b) pontjában foglaltak alapján gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtet. A Ve.  307/E. § (1)bekezdése alapján „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.”

 

A 4/ 2014 ( VII.24.) IM. sz. r. 7.§ (1) bekezdése alapján a Helyi választási iroda a „2013. évi XXXVI tv-ben a (továbbiakban: Ve. )-ben foglalt feladatain túl az 7.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján megállapítja és közzéteszi a polgármester jelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát.

.A Ve. 307/E§.-a (2)bekezdése kimondja, hogy „ A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.” Az idézett törvényi rendelkezés alapján tehát a 2014 . augusztus 15-i központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma alapján kell a szükséges ajánlások számát megállapítani. A Ve. 307/E.§ (3)bekezdése azt is kimondja, hogy „  A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

Böhönye községben a központi névjegyzékben2014 augusztus 15-én  zereplő választójogosultak száma :  1916 választópolgár .

Ennek 3%-a a kerekítés szabályai szerint  58  . Tehát a polgármester jelöléshez minimum  58    érvényes  ajánlás szükséges.

A leírt indokolás alapján a rendelkező rész szerint állapítottam meg Böhönye községben a polgármester jelöléshez szükséges ajánlások számát.

 

Böhönye, 2014. augusztus 18.

 

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

jegyző, HVI vezető 


 

Böhönyei Helyi Választási Iroda

8719Böhönye Fő u. 26.

Tel: 85/522004

Ügyiratszám: 1520-42/2014

                                                                                                                       Tárgy: Böhönye Községben az egyéni listás képviselő-jelölt

 jelöléséhez szükséges ajánlások

 számának meghatározatása

 

 

Határozat

 

Böhönye Községben a 2014. évi önkormányzati választáson az egyéni listás képviselő-jelölt állításához szükséges érvényes  ajánlások számát  20     ajánlásban határozom meg

 

Elrendelem a döntés közzétételét Böhönye Község Önkormányzata hirdetőtábláin és Böhönye Község Önkormányzata honlapján

E döntés ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

 

 

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban Övjt) .9.§(1) bekezdése alapján” Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.” A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bek. b) pontjában foglaltak alapján gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtet. A Ve.  307/E. § (1)bekezdése alapján „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.”

 

A 4/ 2014 ( VII.24) IM. sz. r. 7.§ (1) bekezdése alapján a Helyi választási iroda a „2013. évi XXXVI tv-ben a ( továbbiakban: Ve )  -ben foglalt feladatain túl az 7.§ (1) bekezdés c. ) pontja alapján megállapítja és közzéteszi a polgármester jelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát.

.A Ve. 307/E§.-a (2)bekezdése kimondja, hogy „ A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.” Az idézett törvényi rendelkezés alapján tehát a 2014. augusztus 15-i központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma alapján kell a szükséges ajánlások számát megállapítani. A Ve. 307/E.§ (3)bekezdése azt is kimondja, hogy „  A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

Böhönye községben a központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma 2014. augusztus 15-én : 1916  választópolgár .

Ennek 1%-a a kerekítés szabályai szerint  20. Tehát az egyéni listás képviselő jelöléshez minimum  20 választópolgár    érvényes  ajánlása szükséges.

A leírt indokolás alapján a rendelkező rész szerint állapítottam meg Böhönye községben a az egyéni listás képviselő  jelöléshez szükséges ajánlások számát.

 

Böhönye, 2014. augusztus 18.

 

 

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

jegyző, HVI vezető 


 

 

Böhönyei Helyi Választási Iroda

8719Böhönye Fő u. 26.

Tel:85/522004

Ügyiratszám: 1520-47/2014

                                                                                                                       Tárgy: Nemeskisfalud Községben a polgármester jelöléshez szükséges ajánlások

 számának meghatározatása

 

 

Határozat

 

Nemeskisfalud Községben a 2014. évi önkormányzati választáson a polgármester jelölt állításához szükséges érvényes  ajánlások számát    3   ajánlásban határozom meg.

Elrendelem a döntés közzétételét Nemeskisfalud Község Önkormányzata hirdetőtábláin és Böhönyei Közös  Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

E döntés ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

 

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban Övjt.) 9.§ (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bek. b) pontjában foglaltak alapján gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtet. A Ve.  307/E. § (1)bekezdése alapján „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.”

 

A 4/ 2014 ( VII.24) IM. sz. r. 7.§ (1) bekezdése alapján a Helyi választási iroda a „2013. évi XXXVI tv-ben a ( továbbiakban: Ve.)-ben foglalt feladatain túl az 7.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján megállapítja és közzéteszi a polgármester jelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát.

A Ve. 307/E§.-a (2)bekezdése kimondja, hogy „ A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.” Az idézett törvényi rendelkezés alapján tehát a 2014 . augusztus 15-i központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma alapján kell a szükséges ajánlások számát megállapítani. A Ve. 307/E.§ (3)bekezdése azt is kimondja, hogy: „  A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

Nemeskisfalud községben 2014. augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma :     83 választópolgár .

Ennek 3%-a a kerekítés szabályai szerint    3  . Tehát a polgármester jelöléshez minimum  3    érvényes  ajánlás szükséges.

A leírt indokolás alapján a rendelkező rész szerint állapítottam meg Nemeskisfalud községben a polgármester jelöléshez szükséges ajánlások számát.

 

Böhönye, 2014. augusztus 18.

 

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

jegyző, HVI vezető 


 

Böhönyei Helyi Választási Iroda

8719Böhönye Fő u. 26.

Tel: 85/522004

Ügyiratszám: 1520-44/2014

                                                                                                                       Tárgy:Nemeskisfalud Községben az egyéni listás képviselő-jelölt

 jelöléséhez szükséges ajánlások

 számának meghatározatása

 

 

Határozat

 

Nemeskisfalud Községben a 2014. évi önkormányzati választáson az egyéni listás képviselő-jelölt állításához szükséges érvényes  ajánlások  számát  1     ajánlásban határozom meg

 

Elrendelem a döntés közzétételét Nemeskisfalud  Község Önkormányzata hirdetőtábláin és Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal   hirdetőtábláján .

E döntés ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

 

 

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban Övjt.)9.§(1) bekezdése alapján” Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.” A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bek. b.) pontjában foglaltak alapján gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtet. A Ve.  307/E. § (1)bekezdése alapján „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.”

 

A 4/ 2014 ( VII.24) IM. sz. r. 7.§ (1) bekezdése alapján a Helyi választási iroda a „2013. évi XXXVI tv-ben a ( továbbiakban: Ve.)-ben foglalt feladatain túl az 7.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján megállapítja és közzéteszi a polgármester jelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát.

.A Ve. 307/E§.-a (2)bekezdése kimondja, hogy „ A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.” Az idézett törvényi rendelkezés alapján tehát a 2014. augusztus 15-i központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma alapján kell a szükséges ajánlások számát megállapítani. A Ve. 307/E.§ (3)bekezdése azt is kimondja, hogy „  A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

Nemeskisfalud községben a központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma 2014. augusztus 15-én : 83 választópolgár .

Ennek 1%-a a kerekítés szabályai szerint  1. Tehát az egyéni listás képviselő jelöléshez minimum  1 választópolgár    érvényes  ajánlása szükséges.

A leírtak indokolás alapján a rendelkező rész szerint állapítottam meg Nemeskisfalud községben az egyéni listás képviselő jelöléshez szükséges ajánlások számát.

 

Böhönye, 2014. augusztus 18.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

jegyző, HVI vezető 

 


 

Böhönyei Helyi Választási Iroda

8719Böhönye Fő u. 26.

Tel: 85/522-004

Ügyiratszám: 1520-46/  2014

                                                                                                                       Tárgy: Szenyér Községben a polgármester jelöléshez szükséges ajánlások

 számának meghatározatása

 

 

Határozat

 

Szenyér Községben a 2014. évi önkormányzati választáson a polgármester jelölt állításához szükséges érvényes  ajánlások számát    8   ajánlásban határozom meg .

 

Elrendelem a döntés közzétételét Szenyér Község Önkormányzata hirdetőtábláin és Böhönyei Közös  Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

E döntés ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

 

 

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban Övjt.) 9.§ (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bek. b) pontjában foglaltak alapján gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtet. A Ve.  307/E. § (1)bekezdése alapján „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.”

 

A 4/ 2014 ( VII.24.) IM. sz. r. 7.§ (1) bekezdése alapján a Helyi választási iroda a „2013. évi XXXVI tv-ben a ( továbbiakban: Ve.)-ben foglalt feladatain túl az 7§ (1) bekezdés c.) pontja alapján megállapítja és közzéteszi a polgármester jelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát.

.A Ve. 307/E§.-a (2)bekezdése kimondja, hogy „ A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.” Az idézett törvényi rendelkezés alapján tehát a 2014. augusztus 15-i központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma alapján kell a szükséges ajánlások számát megállapítani. A Ve. 307/E.§ (3)bekezdése azt is kimondja, hogy „ A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

Szenyér községben 2014. augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma:245 választópolgár.

Ennek 3%-a a kerekítés szabályai szerint 8 . Tehát a polgármester jelöléshez minimum   8   érvényes  ajánlás szükséges.

A leírtak indokolás alapján a rendelkező rész szerint állapítottam meg Szenyér községben a polgármester jelöléshez szükséges ajánlások számát.

 

Böhönye, 2014. augusztus 18.

 

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

jegyző, HVI vezető 

 


 

Böhönyei Helyi Választási Iroda

8719Böhönye Fő u. 26.

Tel: 85/522004

Ügyiratszám: 1520-43/2014

                                                                                                                       Tárgy: Szenyér Községben az egyéni listás képviselő-jelölt

 jelöléséhez szükséges ajánlások

 számának meghatározatása

 

 

Határozat

 

Szenyér Községben a 2014. évi önkormányzati választáson az egyéni listás képviselő-jelölt állításához szükséges érvényes  ajánlások  számát  3     ajánlásban határozom meg

 

Elrendelem a döntés közzétételét Szenyér Község Önkormányzata hirdetőtábláin és Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal   hirdetőtábláján .

E döntés ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

 

 

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban Övjt.)9.§(1) bekezdése alapján” Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.” A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bek. b) pontjában foglaltak alapján gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtet. A Ve.  307/E. § (1)bekezdése alapján „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.”

 

A 4/ 2014 ( VII.24) IM. sz. r. 7.§ (1) bekezdése alapján a Helyi választási iroda a „2013. évi XXXVI tv-ben a ( továbbiakban: Ve ) -ben foglalt feladatain túl az 7.§ (1) bekezdés c. ) pontja alapján megállapítja és közzéteszi a polgármester jelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát.

.A Ve. 307/E§.-a (2)bekezdése kimondja, hogy „ A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.” Az idézett törvényi rendelkezés alapján tehát a 2014. augusztus 15-i központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma alapján kell a szükséges ajánlások számát megállapítani. A Ve. 307/E.§ (3)bekezdése azt is kimondja, hogy „  A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

Szenyér községben a központi névjegyzékben szereplő választójogosultak száma 2014. augusztus 15-én: 245 választópolgár .

Ennek 1%-a a kerekítés szabályai szerint 3. Tehát az egyéni listás képviselő jelöléshez minimum 3 választópolgár érvényes  ajánlása szükséges.

A leírtak indokolás alapján a rendelkező rész szerint állapítottam meg Szenyér községben az egyéni listás képviselő jelöléshez szükséges ajánlások számát.

 

Böhönye, 2014. augusztus 18.

 

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

jegyző, HVI vezető 

 

 

Böhönyei mentőállomás alapkőletétel

 

Közel 20 év után végre elérkezett a nagy nap, 2014. augusztus 8-án került sor a mentőállomás alapkőletételére Böhönyén. A kivitelezés várhatóan szeptemberben megkezdődik és a létesítmény tavasszal átadásra kerül.

A mentőállomás közel 20 fő számára biztosít munkalehetőséget.

 

Dr. Szijártó Henrik

 

Nyers család erdélyi úti élményei……

alt


Körülbelül egy éves tervezgetés előzte meg újabb utunkat Erdélybe. Már van némi gyakorlatunk az időpontok, útvonaltervezés, szállás foglalás egyeztetése terén, de segítséget sosem hárítjuk el. Aki ismeri körülményeinket, az tudhatja, hogy kerekesszéket használó személy utaztatása milyen körültekintő, gondos, naprakészen tervezett feltételeket kíván, mert

Kerekesszékkel nem lehet lépcsőket járni, és mint ahogy itthon sem, ott sem akadálymentes az élet.

Az idén is Pánovics Lacival és Magdival vágtunk bele a nagy kalandba. Öten, két kocsival, nem kis izgalommal és várakozással indultunk 2011. július 28-án a Román határ felé.

Böhönyéről kora reggel, valamivel 6 óra után indultunk Dunaföldvár felé.A Dunán átkelve Solt-Kecskemét unalmas útszakaszán, közvetlenül Abonyt vettük célba. Innen a 4-es számú úton Szolnok-Püspökladány-Biharkeresztes, majd Ártánd határátkelő következett. A határ másik oldalán, Borsnál átesve a formaságokon, az első MOL kútnál megitattuk pacikat, valamint a kötelező úthasználati díjat róttuk le. Aztán mi is haraptunk egy kis hazait.

S következett az első komoly erőpróba, Nagyváradon átkelni. Dicsekvés nélkül mondhatom, Norbi fiam memóriáját irigylem, hisz navigációs készülék és térkép minimális igénybevételével határozott segítője volt Anyukájának.

Ha még nem mondtam volna, feleségem Ibolya vállalta fel a sofőrséget erre a hosszú útra is. Korábban, Ibi legmesszebbre, Szekszárdra és Pécsre vezette a kocsit. Mondanom sem kell borzasztóan elfáradt, és Norbi utánozhatatlan humorával tartotta benne a lelket. Egyébként az időjárás nem járt a kegyeinkben, hiszen Böhönyétől a határig esett az eső. Erdélybe érve előztük meg a kelet felé tartó eső frontot. Laciék is jól vették az első hosszú szakaszt, a határig előttünk haladtak és diktálták a normálisnak mondható tempót a végig vizes, aránylag jó úton. Nagyvárad után is az E60-as úton haladtunk eléggé nagy forgalomban.

Az első hegyi akadályt a Királyhágón, ügyesen teljesítette Ibike. A vissza levő utat Kőrösfőig már nagyon fáradtan vezette le, minden tagjában érezte a kb. 550 km-t.

Kőrösfőn a szállást hamar megtaláltuk, amely a mi szempontunkból nagyon jó volt. A szállásadóink Péntek Károly és Erzsike szívélyesen fogadtak bennünket. Rövid ismerkedés után az udvaron tálalták a vacsorát, mely paszulyleves-füstölthússal, valamint meggyleves csirke hússal készült. Mindezt jó pálinka előzte meg. A vacsora mellé Csíki sört és ásványvizet kaptunk.

Elhelyezkedtünk a szálláson, csak a szükséges ruháinkkal nehezen találkoztunk a csomagjainkban.

Az udvarból szép rálátás nyílt a híres református templomra.

Az éjszaka hamar elmúlt, még aludtunk volna. De hát még kb. 370 km.-t meg kellett tenni Székelyföldet átszelve Gyimesközéplokig. 29-én, reggeli után, elköszöntünk Péntekéktől, és  elindúltunk a Gyimesek felé. Laciéktól Gyalunál elváltunk. Ők Kolozsvártól északra fordultak Máramaros úti céllal, mi Gyalunál az autópályára fordultunk. Itt sok időt nyertünk, amelyet aztán hibánkon kívül el is veszítettünk a rossz út miatt. Aztán Radnótnál délre fordultunk,  Dicsőszentmárton felé, hogy a főút nagy forgalmát kikerüljük. Késve, de megérkeztünk Székelyudvarhelyre, ahol a jól ismert Gizi csárdához navigáltunk. Udvarhelyen már nagyon meleg volt, megszomjaztunk és éhesek is voltunk. Itt sikerült némiképpen feledtetni a rossz út bosszúságait. Folytattuk utunkat Csikszeredán át a mesés Gyimesi hágón keresztül Gyimesközéplokig. Este 19 óra körül érkeztünk meg Mihók Pistáékhoz, barátainkhoz. Rettenetesen fáradtan kászálódtunk ki az autóból és öleltük magunkhoz egy éve látott kedves barátainkat. Emmának nem volt igazán jó kedve, mivel másnap szombaton Zsuzsi lányához kellett mennie, kisfiú unokájára vigyázni, míg a szülők Jenő 40 éves találkozóján vettek részt. Emma miattunk aggódott, röstelte, hogy el kell mennie. Megnyugtattuk, hisz már korábban tudtunk elkötelezettségéről,- bennünket egyáltalán nem zavart, megértettük a távollétét.

Bővebben: Erdélyi élmények

Alkategóriák

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com