Cikkek

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

 

 

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

 

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

 

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a

Böhönyei Könyvtár és Művelődési Ház Nagytermében (8719 Böhönye, Fő u. 47.)

2017. szeptember 21-én 16.00 órai kezdettel

Lakossági Fórumot tartunk.

 

 A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 15 napon belül a polgármesternek címezve, vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

 

Böhönye Község Önkormányzata

 


 

 

 

 


 

 
 

 

Alkategóriák

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com