Cikkek

 

ELŐSZÓ

 

 

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

/gróf Széchenyi István/

 

A szülőföld az a hely, ahol születünk, felnövünk és éljük az életünket. Kötődünk ehhez a földhöz, minden fájához, épületéhez. Ez a kötődés – bár nem igazán tudatosítjuk – támaszt nyújt fiatalnak és idősnek egyaránt. Meghatározza életmódunkat, gondolkodásunkat, személyiségünket. A helyi értékek, hagyományok biztos fogódzót jelentenek, lelki és erkölcsi tartást adnak, közösséget építenek, az összetartozás érzését erősítik.

Mindannyiunknak van egy faluja, egy városa, egy hely, ahol ráébredt a világra, ahol rácsodálkozott a fény és árnyék változásaira, a virágok illatára, ahol otthon van.

 

Zsoldos Márta Piroska
polgármester

 

Böhönye rövid története

 

Böhönye a Balaton és a Dráva vízválasztóján, a szelíd lankákkal díszített belső somogyi dombság peremén fekszik.

Honfoglaláskori településként tartják számon, a község neve először Byhene alakban fordul elő a helységnevek történetével foglalkozó irodalomban. Vannak, akik a település első birtokosairól a „Bő” nemzetségből származtatják az elnevezést. Más feltételezések szerint „Bő-hegye”, vagyis bőven termő vidékről származik a neve.

 

Gróf Festetics Pál volt a település legnagyobb birtokosa, kinek itt kényelmesen berendezett vadászkastélya volt, amely 1876-ban épült.

A mai falu területének egy részét már 1820-ban tervszerűen osztotta ki a gróf. A mai rendezettségének forrásául ez az intézkedés szolgált.

 

Böhönye fejlődő, szépülő állandóan megújuló település. Nemeskisfaluddal és Szenyérrel alakított körjegyzőséget. Az önkormányzat a teljes infrastruktúrát kiépítette, földgáz, vezetékes ivóvíz, csatornarendszer, telefon az egész község területét behálózza. Munkahelyek közül az egyik legjelentősebb a Halm Elektrotechnika Bt. Több középvállalkozás is jelentős számú munkaerőt foglalkoztat.

Böhönyén a gyermekek ellátására, óvoda és általános iskola működik. A Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Böhönyei Gézengúz Óvoda impozáns épületegyüttesét 2010 őszén vehették birtokba a tanulók. Korszerű szociális központ ad helyet az orvosi és fogorvosi rendelőnek, védőnői, családsegítő, és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint az idősellátással kapcsolatos feladatoknak. A felújított Községi Könyvtár és Művelődési Ház megújult szolgáltatásokkal áll a lakosság rendelkezésére.

 

A településre látogatónak érdemes megtekintenie a Nepomuki Szent János szobrot a Rinya–patak partján és a régi haranglábat. A látványosságok között említhetjük a Festeticsek által épített barokk stílusú kápolnát és az egykori Festetics-kastélyt. A római katolikus és református templom már két évszázada őrzi méltóságát. A központi park mellett Böhönye emlékfalára esik az érdeklődők tekintete. A 300 éves talpasházban állandó helytörténeti kiállítás van. 1993-ban avatták fel a német-magyar katonai temetőt, amely egyedüli a megyében.

 

Böhönye múltja és jelene képekben

 

 

A múlt ismerete és vállalása nélkül aligha lehet elfogadható jövőképe egy népnek vagy akár egy települési közösségnek.

A fotókon a feledésbe vesző múlt szólal meg, természetesen felbukkannak a ma meglévő épületek is mint viszonyítási pontok, csak épp képi környezetük értelmezi őket máshogyan. Böhönye múltjának az a része is megelevenedik, amely nagy valószínűséggel ott él ma is több száz ember emlékezete mélyén, de a valóságban már láthatatlan.

 

 

„A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.”

 

/Fekete István/

 

 

 

Képek Böhönye múltjából

 


1. kép Gróf Festetics vadászkastély

 

2. kép Gróf Festetics vadászkastély

 

3. kép Illés kápolna

 

H. Fülöp Valéria

Öreg fák

/Részlet/

 

Régi időkről mesélnek a fák

Törzsükön a bársonyos mohák

Gyökerük mélyen a földbe ásva

Jól ki van ez találva.

Ágaik imádkozva nyúlnak az égbe,

Régről visznek üzenetet a mindenségbe.

Határtalan energia sugárzik a fákból,

Mindent tudnak a régmúlt világról.

Egy öreg tölgy alatt állok,

Hogy megszólít, arra várok.

Ismerős lehetek neki talán,

Meghajol előttem a nevem hallatán.

Zavarba ejtő a memóriája,

Kicsi gyermekként másztam fel rája.

Most hívogat megint, látom.

Tudom, hogy felmászni rá hiú álom.

Régen a barátom kezére, vállára álltam,

Magamat egy nagy ágon találtam.

Barátom az örökkévalóság erdejét járja azóta,

Én meg itt vagyok, hol körbejár az óra.

Kendőmet felakasztom egy száraz kóróra,

Nem gondolok semmi mulandóra.

Letelepszek a fa alá szépen,

Faágak közt a cikázó Nap fényét nézem

Mint játszik sugara a tarka levélen

Az ősz színeit festegeti éppen!

Sárgát, barnát, pirosat – aranyszínt is talán.

Szétfolyt a festék a fa alján.

Egybeolvad a sok szín a földdel,

Egyszer engem is ilyen avar föd el.

Istenem! – ne engedd, ne legyen még vége,

Szeretem ezt a Földet, a földön az embereket,

Csak itt láthatom a gyönyörű kék eget,

A lustán úszó fellegeket.

 

4. kép Református templom

 

5. kép Római katolikus templom

 

6. kép Községháza

 

7. kép Csendőrlaktanya

 

8. kép Ady utcai iskola

 

9. kép Fő utcai iskola

 

10. kép Állami óvoda

 

11. kép Bölcsőde

 

Szabóné Gyenese Erzsébet

Emlékeim

 

 

Boldog gyermekkor régi szép emléke

Sok ezernyi madár zengő szép zenéje.

Ezernyi kismadár vajon hova lettél?

Boldog gyermekkorral messzire mentél.

 

Megpihenve a csendes éjszakába,

Lelkem rágondol a szép tájra.

Megjelenik előttem a régi falum képe,

Szívet melengető, édes szép emléke.

 

Gondolatom repül gyors sas-szárnyon,

Barátaim, játszótársaim emlékét idézve;

Könny szökik mind a két szemembe.

Gondtalan gyermekkor juss az eszembe.

 

12. kép Vasútállomás

 

13. kép Vasútállomás - Magtár

 

14. kép Hangya Szövetkezet

 

15. kép Karner János kereskedése

 

16. kép Füsi Dániel szabó üzlete

 

 

17. kép Füsi Dániel férfi és női szabó üzlete

 

H. Fülöp Valéria

Emlékeim házában

/Részlet/

 

Emlékeim házába tévedtem.

Hogy hihettem, hogy elfeledtem?

Hogy elfeledtem a pillanatot,

Mi lelkemben csillagnyomot hagyott.

Belebotlottam a múltba,

Hol emlékek állnak sorba.

A csenddé lett minden.

A sok régi kincsem.

Most itt állunk szemben egymással.

Vággyal teli karnyújtással.

Ölelkezünk, mint két barát,

Ki rég erre a pillanatra várt.

Megbújik bennünk az idő.

A sok-sok esztendő.

Igyekszik szépen sorban állni,

Mára már könnyebben tud várni.

Nem siet, nem rohan sehová,

Mint ki az örökkévalóságot magáénak tudná.

 

18. kép Kiss-dohányáruda

 

19. kép Dr. Dénes Sámuel háza - Cukrászda - később ÁFÉSZ iroda

 

20. kép Boskovitz Adolf és Társai téglagyára

 

 

21. kép Malom

 

22. kép Mozi

 

23. kép Fő utca részlet

 

24. kép Ady utca részlet

 

25. kép Rákóczi utca részlet

 

26. kép I. világháborús emlékmű

 

Németh Imre

Múlt, jelen, jövő

 

Régmúlt emlékeim hol vannak már?

Hol van az a sok gondtalan nyár?

Régmúlt gyermekkorom is tovatűnt már,

Tovatűnt a postadombon a téli szánkózásaim,

A templomréten a baráti fakutyázásaim.

 

Elmúlt a nyíresi főzések varázsa,

A vadaskerti kirándulások gyakorisága.

Hova tűnt a böhönyei mozi matiné műsora?

Ez mind mind eltűnt valahova.

 

Minden megváltozott, átalakult,

Feledésbe merült, ez már a múlt.

A poros kis falum is kinőtte már magát,

Mindenki megtalálja benne a nyugalmát.

 

Üzletek, gyárak bújtak ki a földből sorban,

A kis falum vezetésén nem eshetett csorba.

Lett vizünk, gázunk, csatornánk, telefonunk,

Megvalósult minden akaratunk.

 

Böhönye a mi kis falunk

Építjük, szépítjük, mert ez az akaratunk.

Benne élünk nap mint nap,

Mert ez a múltunk, jelenünk, jövőnk,

Ahogy ezt már megírta Dr. Forbáth Imre orvosköltőnk.

 

Bizakodva nézünk előre a jövőbe,

Mert te vagy a mi kis falunk és leszel örökre,

Böhönye, Böhönye.

 

Képek Böhönye jelenéből

27. kép Református templom

 

28. kép Római katolikus templom

 

29. kép Római katolikus templom belül

 

30. kép Böhönyei Gézengúz Óvoda

31. kép Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

32. kép Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

33. kép Község Könyvtár és Művelődési Ház

 

34. kép Rendőrség

 

35. kép Tűzoltóság

 

36. kép Mentőállomás

 

37. kép Sportpálya

 

38. kép Ravatalozó

 

39. kép Temető kerítés

 

40. kép Civilek háza

 

41. kép Halm Elektrotechnika Bt.

 

42. kép Korszerű szennyvíztelep

 

43. kép Korszerű szennyvíztelep

 

44. kép Napelempark

 

 

45. kép Claessens Group Sertéstelepe Terebezdpusztán

 

 

46. kép Harangtorony

 

47. kép Nepomuki Szent János szobor

 

48. kép Talpasház

 

49. kép Böhönye története emlékfal

 

50. kép Millenniumi emlékpark

 

Szabóné Gyenese Erzsébet

Emlékezés

 

A falu szélén van egy kedves otthon,

Piros-tetős, zsalus ablakos.

Nekem ez a hajlék születésem háza,

Most is meleg szívvel gondolok reája.

 

Tavasszal az akácfa illatát ontotta,

Tele volt a szobám akác illattal.

Hold sütötte éjszakán valahol zene szólt,

Majd hajnalra mély álomba ringatott.

 

Örömmel nyitottam az ólak ajtaját,

Röpültek is felém a libák, a kacsák.

A vén kakas elsőként lépett a létrára,

Királyfi volt ő az udvar sarkában.

 

51. kép I. világháborús emlékmű

 

52. kép Emlékmű

 

 

53. kép II. világháborús emlékmű

 

54. kép Park a MOL benzinkútnál

 

55. kép Német-magyar katonatemető

 

 

56. kép Büszkeségpont emlékmű

 

 

UTÓSZÓ

 

A falu mindig megmarad, a falu mindig egy marad:
a falu mindig szent marad!”

 

/Wass Albert/

 

 

A képekhez bizonyára sokaknak kapcsolódik egy-egy személyes élmény, hangulat, mintha álló filmként elevenedne meg előttünk a régi falunk mikrovilága, mintha egy nagy, közös emlékezetbe nyerhetnénk bepillantást.

Az összetartozás igénye adta a gondolatot, hogy helytörténeti gyűjtéseinket egy album formájában megjelentessük, s eljuttassuk mindazokhoz, akiknek fontos Böhönye múltja, jelene és jövője. Így Ön is, Kedves Olvasó részese lehetett e kiadvány lapozgatása révén, hogy falunk történetének egy-egy mozzanatát kiemelve főt hajtunk múltunk és őseink előtt.

 

Dr. Savanyó Józsefné

könyvtáros

 

 

 

 

 

Böhönye Község kulturális és közéleti tevékenységének programja 2019
 

Január
 

Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Január 25. Színházi előadás – Ivancsics Ilona és Színtársai

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Február

 

Február 2. Óvodai szülők bálja

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Február 14. Farsangi mulatság

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Február 15. Farsang az iskolában

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Farsang az óvodában

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Középkor projekt

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Amatőr Írók-Költők Társaságának találkozója

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Közmeghallgatás

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Február 25-Március 1. Iskolai pénz-hét

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Március

 

Március 14. Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Március 14. Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Március 15. Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Március 15. Tavaszi tárlat

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Március 18-22. Fenntarthatósági hét

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Tavaszi nagytakarítás – együtt egymásért önkéntes akció

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Felfedezések projekt

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Borverseny

Szervező: Borbarát Kör

 

Borászbál

Szervező: Borbarát Kör

 

Internet Fiesta

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Gyermekszínházi előadás

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Április

 

Április 8-12. Digitális témahét

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Április 11. Költészet napja

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Április 15. Húsvéti kézműves játszóház

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Április 15. Festetics festőverseny

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Április 16. Iskolai nyílt nap

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Április 17. Hajó úsztatás a Rinyán, ballagó 8. osztályosok faültetése

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Április 24. Festetics-Nap – DÖK-Nap

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Április 25. „A mi iskolánk” térségi verseny

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Április 26. Fogadóóra az iskolában

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Amatőr Írók-Költők Társaságának találkozója

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Húsvéti kézműves foglalkozások az óvodában

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Húsvét projekt 2. osztályosoknak

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Könyvtárhasználati óra

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház


Május

 

Május 1. Testvértelepülési Majális

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Böhönye KSE

 

Májusfa állítás az óvodában

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Május 4. Szent Flórián napi megemlékezés

Szervező: Önkormányzati Tűzoltóság

 

Május 7-től Témahét

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Anyák napi ünnepség a csoportokban

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Évzáró ünnepélyek, ballagás

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Május 25. Horgászverseny

Szervező: Pósai Horgászegyesület

 

Május 25. Gyermeknap

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Községi Könyvtár és Művelődési Ház, Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Május 29. Challenge day – Kihívás napja

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Május 31. Gyermeknap az iskolában

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Június

Június 4. Nemzeti Összetartozás napja

Szervező: „Csillagösvény” – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

 

Június 4. Nemzeti Összetartozás napja az iskolában

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Június 7. Pedagógusnap

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata

 

Májusfa kitáncolás, közös szalonnasütés a szülőkkel

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Június 22. Tanévzáró ünnepség

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Amatőr Írók-Költők Társaságának találkozója

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Július

 

Július 1. Köztisztviselői nap

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Július 20-21. BöhönyeFeszt

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Augusztus

 

Augusztus 1. Anyatejes világnap

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Amatőr Írók-Költők Társaságának találkozója

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Családi nap

Szervező: Pósai Horgász Egyesület

 

Augusztus 20. Ünnepi szentmise és községi megemlékezés, kitüntetések átadása

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Augusztus 24. Nyárbúcsúztató

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Szeptember

 

Szeptember 2. Tanévnyitó ünnepség

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Csatlakozás a Mobilitási héthez

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Mobilitási hét

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Óvodások szüreti felvonulása

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

1. osztályosok könyvtárlátogatása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

A Szív Világnapja

Szervező: Böhönyéért Egyesület, Védőnői Szolgálat

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Nyitott szertárkapuk” akció

Szervező: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

 

A népmese napja

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Szüreti mulatság

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Október

 

Október 2. Idősek napja

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

Október 3. Szépkorúak napja

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

Október 4. Csibeavató ünnepség

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Október 6. Aradi vértanúk napja

Szervező: „Csillagösvény” – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

 

Október 7. Iskolai megemlékezés – Aradi vértanúk napja

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozunk

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Amatőr Írók-Költők Társaságának találkozója

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Október 19. Emlékvonatozás

Szervező: György-Dávid Valentin

 

Október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Október 23. Községi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Október 25. Őszköszöntő műsor

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

7. Tök Jó! Tökfaragó verseny és kiállítás

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat
 

November

 

Tűzoltóbál

Szervező: Önkormányzati Tűzoltóság

 

Márton napi vásár

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

November 11. Márton napi ünnepség

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

November 12. Fogadóóra az iskolában

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

November 28. Civil fórum

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata

 

Adománygyűjtés az Erdélyi rászorultaknak

Szervező: „Csillagösvény” – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

December

December 5. Télapó ünnepély

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

December 12. Karácsonyi kézműves délután

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

December 13. Fogyatékkal élők karácsonya

Szervező: „Nők Böhönyéért” karitatív csoport

 

December 16-17. Adventi napok

Szervező: Böhönye Község Önkormányzata, Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

December 17-18-19. Iskolai karácsonyi rendezvény

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

December 20. Karácsonyi ünnepség

Szervező: Festetics Pál Általános Iskola és AMI

 

Sebestyén Bence fitoterapeuta előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Adományok kijuttatása Erdélybe

Szervező: „Csillagösvény” – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

 

Amatőr Írók-Költők Társaságának találkozója

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Rigó István előadása

Szervező: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

 

Karácsonyfa díszítő ünnepség

Szervező: Böhönyei Gézengúz Óvoda

 

Baba-mama klub – Kerekítő foglalkozás

Szervező: Védőnői Szolgálat

 

Elérhetőségek

Böhönye Község Önkormányzata

Zsoldos Márta Piroska polgármester

8719 Böhönye, Fő u. 26.

30/640-6377 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Amatőr Írók-Költők Társasága

Községi Könyvtár és Művelődési Ház

85/322-590 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Borbarát Kör

Elnök: Hernesz Imre, Tamás Szabolcs

30/972-5794 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Böhönyei Dalkör

Kórusvezető: Gönczöl György

30/756-8137 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Böhönye Községi Sportegyesület
 

Elnök: Biró Attila

30/526-5003 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Böhönyei Gézengúz Óvoda

Intézményvezető: Mezőfi Attiláné

8719 Böhönye, Fő u. 2.

30/378-7956 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Böhönyei Polgárőr Egyesület, Böhönyéért Egyesület

Elnök: Bonczek Ágnes

30/863-4494 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

„Csillagösvény” – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

Elnök: Bekesné Nagy Valéria

 30/693-6529 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Festetics Diáksport Egyesület

Intézményvezető: Komáriné Tóth Erika

 30/621-1524 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető: Komáriné Tóth Erika

 8719 Böhönye, Fő u. 2.

 85/522-012 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

György-Dávid Valentin

 20/285-2383 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Kommunális csoport

Vezető: Biró Attila

 8719 Böhönye, Bethlen G. u. 39.

 85/522-008 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Községi Könyvtár és Művelődési Ház

Intézményvezető: Dr. Savanyó Józsefné

 8719 Böhönye, Fő u. 47.

 85/322-590 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Nők Böhönyéért” – karitatív csoport

Elnök: Ribáné Hosszú Valéria

 30/695-8590 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nyugdíjas Klub

Klubvezető: Gschwindt Józsefné

  30/853-1311 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Elnök: Konkoly Anna

30/200-8033 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Böhönye Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése.

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00034

Kedvezményezett: Böhönye Község Önkormányzata

A projekt címe: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Böhönyén

A szerződött támogatás összege: 35.617.030,- Ft

A projekt összköltsége: 35.617.030,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

 A projektazonosító száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00034

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt célja Böhönye Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése. Az épület 100%-ban

a pályázó tulajdonában áll.

 

A felújítás keretében az alábbi tevékenységeket tervezzük:

Homlokzati hőszigetelés

Lábazati hőszigetelés

Ablakkávák kiegészítő hőszigetelése

Padlásfödém szigetelése

Régi nyílászárók cseréje

A fűtési rendszer egyedi tervek szerint kerül felújításra, a meglévő gázkazán cseréjével, és a

fűtésrendszer korszerűsítésével, az egyedi szabályozhatóság lehetőségének megteremtésével.

Napelemes rendszer telepítése.

Kialakításra kerülnek továbbá a beruházás keretében a kötelező akadálymentesítési elemek is

(akadálymentesített bejárat, valamint mosdó kialakítása; kiegészítő infokommunikációs

tájékozódási elemek telepítése).

 


 

 

Alkategóriák

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com