Cikkek

 

 

 


 

 

 

Tanulmányút: Oslo - Böhönye

2017. 10.18-21./ 217.10.29-31.

Résztvevők: 9 fő Böhönyéről

Projekt összefoglaló:

Böhönye és a Culture Break Borders (CBB) összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül" projekt célja a helyi civil társadalmi összefogás erősítése kulturális tevékenységeken keresztül és ezáltal a helyi demokrácia és a szociális kohézió növelése, a környékbeli önkormányzatok együttműködésének ösztönzése, az önkormányzati hatékonyság növelése, és annak biztosítása, hogy a két projekt partner képviselői, bilaterális projekt tevékenységek során megismerkedjenek a két ország önkormányzati rendszerével, intézményi felépítésével, a civil szféra működési mechanizmusaival, ismereteket cseréljenek az interkulturális párbeszéd és a kulturális tevékenységek közösség- és hálózatépítő szerepéről és közös projekt koncepció szinopszist hozzanak létre, valamint Böhönye kialakítsa a saját stratégáját a megszerzett norvég tapasztalatok alapján a kultúra területén.

 

Mind a főpartner, mind pedig a norvég partner szakértői személyesen is megismerhetik a két ország és a két szervezet kultúra területén végzett tevékenységeit, mivel a projektben két tanulmányútra kerül sor. Egy alkalommal Böhönye képviselői utaznak Norvégiába tanulmányútra, hogy ott találkozzanak a helyi intézmények, önkormányzati szereplők és civil szervezetek képviselőivel és tapasztalatokat cseréljenek a kultúra, oktatás és helyi önkormányzás, jó kormányzás témakörében, a projekt végén pedig a norvég partner szakértői utaznak Böhönyére, hogy ott egy közösen szervezett munkacsoport-ülés keretében megosztják nézeteiket a kultúra közvetítő szerepének jelentőségéről. A projekt eredményeképpen két dokumentum készül, egy közös projekt koncepció szinopszis, valamint egy stratégiai dokumentum Böhönyén, amely összegzi a kultúra szerepét a civil társadalmi összefogás erősítésében. A projekt eredmények szélesebb kör számára is elérhetővé válnak, hiszen népszerűsítésük érdekében sajtótájékoztató kerül megrendezésre és a projekt eredményei Böhönye honlapján folyamatosan publikálásra kerülnek.

A tanulmányút tervezett témái, látogatásai:

  • Találkozó norvég civil szervezetekkel, a helyi önkormányzatok és civil szervezetek együttműködéseinek jó példái, innovatív megoldásai: olyan példák megismerése, ahol a civil szervezetek együttműködnek az önkormányzatokkal, önkormányzati feladatokat vállalnak fel, vagy támogatást kapnak az önkormányzatoktól, hogy a helyi közösségi élet megerősítéséhez hozzájárulhassanak. Ezek lehetnek civil szervezetek a kultúra területén, de különféle korcsoportokat, esetleg kisebbségeket segítő csoportok is.

  • A kultúra szerepe a közösségi kapcsolatok területén: zeneiskola, művészeti iskola látogatás

  • A helyi intézmények szerepe a településen: látogatás egy óvodában, iskolában, idősek otthonában

  • Önkormányzati működés a kistelepüléseken: Önkormányzati hivatali látogatás és önkormányzati helyi intézmény meglátogatása

 

  • További lehetőség: Oslói buszos városnézés

A projekt folyamata:

A fent említett látogatások mellett október 18-án a tanulmányút keretében interaktív munkacsoport-ülésre kerül sor Oslóban, ahol a magyar delegáció résztvevői és a Culture Break Borders szakértői közösen megvizsgálják a fejlesztési lehetőségeket Böhönyén a kultúra területén és a jövőbeli együttműködési lehetőségeiket. Október 30-án Böhönyén egy szintén interaktív munkacsoport-ülés keretében kialakításra kerül egy szinopszis, projekt-terv, amely az alapját adja egy jövőbeli nagyobb projektnek Böhönye és a CBB között.

A tanulmányút tapasztalatai és Böhönye igényei szerint egy stratégiai dokumentum kerül emellett még kialakításraa, amely Böhönye és a vele együttműködő települések lehetőségeit vizsgálja a lakossági összefogás kulturális kapcsolatokon és civil kapcsolatokon keresztül történő megerősítése terén.

Munkacsoport-ülés Böhönyén (2017. október 29-31):

A helyi civil szervezetek Böhönyén, a környező települések és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége képviselői bemutatják a tevékenységeiket és elképzeléseiket a helyi szervezetek, az önkormányzatok és a helyi intézmények együttműködése a társadalmi és közösségi élet megerősítése témájában. A CBB szakértői bemutatják a szervezet tevékenységét és feladatait a kulturális együttműködés területén. Sor kerül egy interaktív közös gondolkodásra a CBB és a helyi résztvevők együttműködésében, amelynek eredményeképpen közös projekt koncepció kerül kidolgozásra a jövőbeli közös együttműködés lehetőségekről. Az eredmények bemutatása egy sajtótájékoztatón keresztül történik a Böhönye workshop keretében. A workshopon előreláthatólag összesen 25 ember vesz részt.

 

 

 


 

 

 

 

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

 

 

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

 

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

 

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a

Böhönyei Könyvtár és Művelődési Ház Nagytermében (8719 Böhönye, Fő u. 47.)

2017. szeptember 21-én 16.00 órai kezdettel

Lakossági Fórumot tartunk.

 

 A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 15 napon belül a polgármesternek címezve, vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

 

Böhönye Község Önkormányzata

 


 

 

 


 

 

 

Alkategóriák

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com