Cikkek


Workshop Böhönyén

Programterv:

 

10: 00 – 10:20 Polgármesteri köszöntő, projekt bemutatás

10:20 – 10:30 Óvodások táncműsora

10:30 – 11:15 Bemutatkozások

A böhönyei civil szervezetek, intézmények bemutatkozása 10 perces előadásokban

11:15-11:35 A kulturális tevékenységek és a civil szervezetek jelentősége a Cultural Break Borders tevékenységeinek bemutatása

11:35-12:00 Kávészünet, Sajtó tájékozató

12:00-13.30 Interaktív workshop, a kulturális és civil kapcsolatok szerepe a böhönyei és a környékbeli önkormányzatok közösségi életének megerősítésében

13:30-13:40-Böhönyei Dalkör műsora

13:40-15:00 Ebéd

15:00-16:00 Beszélgetés, projekt lezárás a CBB projekt partner képviselőivel és a helyi szereplőkkel a jövőbeni együttműködési lehetőségekről

16:00-17:00 Séta a településen

 

Tisztelettel hívjuk Önt a

 

Böhönye és a Culture Break Boarders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül”

 

című pályázati projektünk workshopjára.

 

Helyszín:

Községi Könyvtár és Művelődési Ház, Böhönye

 

Időpont:

2017. október 30. (hétfő)

10:00-16:00

 

Megtisztelő jelenlétére számítunk.

 

Részvételi szándékát kérjük, jelezze

2017. október 20-ig.

 

Üdvözlettel:

 

Zsoldos Márta Piroska

polgármester

 

Workshop Böhönyén 2017. október 30-án

 

A workshopon részt vettek: norvég szakértők a Culture Break Borders képviseletében, böhönyei önkormányzati dolgozók, civil szervezetek, önkormányzati intézmények képviselői, környező települések vezetői, térségi szereplők, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a TÖOSZ két szakértője, összesen: 34 ember


 


 

Bővebben: workshop beszámoló


Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül
HU11-0006-B1-2017

 

Projekt koncepció a Böhönyei és a környező települések civil és kulturális kapcsolatainak ösztönzése érdekében, a közösségi értékek megerősítése és jövőbeni projektek norvég-magyar együttműködésben való megvalósítása céljából
Szerzők: Frode Barth, William Evans, Zsoldos Márta Piroska, dr. Savanyó Józsefné, Horváth Judit, Sabján Katalin, Krausz Veronika
Szerkesztette: Krausz Veronika

Tartalom
Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása


A Culture Break Borders-ről, norvég partnerről röviden ................................................................ 4
Jelen projekt koncepció tartalma ....................................................................................................... 5
A projekt koncepció célja ..................................................................................................................... 5
A koncepció háttere és eszközei ........................................................................................................ 5
A következő Norvég Alap által támogatott időszak alapja: Blue Book (Kék könyv) .................... 6
A norvég-magyar együttműködésre való hajlandóság és területei .............................................. 7
Közösségépítés ..................................................................................................................................... 9
Energetikai és infrastrukturális beruházások ................................................................................. 12
Idősellátás ............................................................................................................................................. 12
Melléklet ................................................................................................................................................. 13

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása


Projektgazda: Böhönye Község Önkormányzata
Donor partner: Culture Break Borders non-profit szervezet
Teljes költségvetés: 25000 €, 7,5 millió Ft
Időtartama: 2017. augusztus 1. - 2017. október 31.
 

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül" projekt célja a helyi civil társadalmi összefogás erősítése kulturális tevékenységeken keresztül és ezáltal a helyi demokrácia és a szociális kohézió növelése, a környékbeli önkormányzatok együttműködésének ösztönzése, az önkormányzati hatékonyság növelése, és annak biztosítása, hogy a két projekt partner, bilaterális projekt tevékenységek során megismerkedjenek a két ország önkormányzati rendszerével, intézményi felépítésével, a civil szféra működési mechanizmusaival, ismereteket cseréljenek az interkulturális párbeszéd és a kulturális tevékenységek közösség- és hálózatépítő szerepéről és közös projekt koncepció szinopszist hozzanak létre, valamint Böhönye kialakítsa a saját stratégáját a megszerzett norvég tapasztalatok alapján a kultúra területén.

Mind a főpartner, mind pedig a norvég partner szakértői személyesen is megismerhették a két ország és a két szervezet kultúra területén végzett tevékenységeit, mivel a projektben két tanulmányútra került sor. Egy alkalommal Böhönye képviselői utaztak Norvégiába tanulmányútra és ott találkoztak a helyi intézmények, önkormányzati szereplők és civil szervezetek képviselőivel és tapasztalatokat cseréltek a kultúra, oktatás és helyi önkormányzás, jó kormányzás témakörében, a projekt végén pedig a norvég partner szakértői utaztak Böhönyére, hogy ott egy közösen szervezett munkacsoport-ülés keretében megosztják nézeteiket a kultúra közvetítő szerepének jelentőségéről.

A projekt eredményeképpen két dokumentum készült, egy közös projekt koncepció szinopszis, valamint egy stratégiai dokumentum, amely összegzi a kultúra szerepét a civil társadalmi összefogás erősítésében.

Bővebben: Projekt koncepció Culture Break Borders


Tisztelettel hívjuk Önt a

 

Böhönye és a Culture Break Boarders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül”

 

című pályázati projektünk workshopjára.

 

Helyszín:

Községi Könyvtár és Művelődési Ház, Böhönye

 

Időpont:

10: 00 – 10:20 Polgármesteri köszöntő, projekt bemutatás

 10:20 – 10:30 Óvodások táncműsora

10:30 – 11:15 Bemutatkozások

A böhönyei civil szervezetek bemutatkozása 10 perces előadásokban

11:15-11:35 A kulturális tevékenységek és a civil szervezetek jelentősége a Cultural Break Borders tevékenységeinek bemutatása

11:35-12:00 Kávészünet, Sajtó tájékozató

12:00-14:00 Interaktív workshop, a kulturális és civil kapcsolatok szerepe a böhönyei és a környékbeli önkormányzatok közösségi életének megerősítésében

14:00-14:15-Böhönyei Dalkör műsora

14:15-15:30 Ebéd

15:30-16:30 Beszélgetés, projekt lezárás a CBB projekt partner képviselőivel és a helyi szereplőkkel a jövőbeni együttműködési lehetőségekről

16:30-17:30 Séta a településen

 

2017. október 30. (hétfő)

10:00-15:30

Megtisztelő jelenlétére számítunk.

 

Részvételi szándékát kérjük jelezze

2017. október 20-ig.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Zsoldos Márta Piroska

polgármester


 


Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül
HU11-0006-B1-2017


Stratégia dokumentum a Böhönyei és a környező települések civil és kulturális kapcsolatainak ösztönzése érdekében, a közösségi értékek megerősítése és jövőbeni fejlesztési céljából
Szerzők: Zsoldos Márta Piroska, dr. Savanyó Józsefné, Horváth Judit, Vezér Ákos, Kovács Orsolya, Mezőfi Attiláné, Nagy Piroska, Nagy Attila István, Biró Attila, Biró Attiláné, Gönczöl György, Bekesné Nagy Valéria, Konkoly Anna, Mencseli Imre, Tóthné Garai Márta, Krausz Veronika, Sabján Katalin
Kérdőívek és workshop eredmények kiértékelése: Krausz Veronika
Szerkesztő: Krausz Veronika


Tartalomjegyzék:


Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása .


A Culture Break Borders-ről, norvég partnerről röviden ................................................................ 4
Jelen stratégiai dokumentum tartalma ............................................................................................ 5
A stratégiai dokumentum célja .......................................................................................................... 5
A stratégiai dokumentum háttere és eszközei ................................................................................ 5
Böhönye bemutatkozása ..................................................................................................................... 6
Önkormányzati intézmények, szolgáltatások ellátása ................................................................... 6
Böhönye civil szervezetei ................................................................................................................... 10
Fejlesztési prioritások, célok Böhönyén (kérdőívezés eredményei) ......................................... 18
Kérdőív összegzése ............................................................................................................................ 23
Interaktív workshop folyamata és eredményei ............................................................................... 24
Az interaktív workshop leírása ........................................................................................................... 24
Felvetések az egyes asztaloknál ....................................................................................................... 25
Az interaktív workshop eredményeinek összefoglalója ................................................................ 29
ÖSSZEFOGLALÓ, KONKLÚZIÓ ......................................................................................................... 30
Melléklet, Kérdőív .................................................................................................................................. 31

 

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása
Projektgazda: Böhönye Község Önkormányzata
Donor partner: Culture Break Borders non-profit szervezet
Teljes költségvetés: 25000 €, 7,5 millió Ft
Időtartama: 2017. augusztus 1. - 2017. október 31.
Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül" projekt célja a helyi civil társadalmi összefogás erősítése kulturális tevékenységeken keresztül és ezáltal a helyi demokrácia és a szociális kohézió növelése, a környékbeli önkormányzatok együttműködésének ösztönzése, az önkormányzati hatékonyság növelése, és annak biztosítása, hogy a két projekt partner, bilaterális projekt tevékenységek során megismerkedjenek a két ország önkormányzati rendszerével, intézményi felépítésével, a civil szféra működési mechanizmusaival, ismereteket cseréljenek az interkulturális párbeszéd és a kulturális tevékenységek közösség- és hálózatépítő szerepéről és közös projekt koncepció szinopszist hozzanak létre, valamint Böhönye kialakítsa a saját stratégáját a megszerzett norvég tapasztalatok alapján a kultúra területén.

Bővebben: Böhönye és a Culture Break Borders összefogása


 


Háttéranyag a sajtó képviselői részére

Az „Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül” című projekt keretében megtartott norvég-magyar közös workshop kapcsán

 

Projektgazda: Böhönye Község Önkormányzata

Donor partner: Culture Break Borders non-profit szervezet

Teljes költségvetés: 25000 €

Időtartama: 2017. augusztus 1. - 2017. október 31.

 

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül" projekt célja a helyi civil társadalmi összefogás erősítése kulturális tevékenységeken keresztül és ezáltal a helyi demokrácia és a szociális kohézió növelése, a környékbeli önkormányzatok együttműködésének ösztönzése, az önkormányzati hatékonyság növelése, és annak biztosítása, hogy a két projekt partner, bilaterális projekt tevékenységek során megismerkedjenek a két ország önkormányzati rendszerével, intézményi felépítésével, a civil szféra működési mechanizmusaival, ismereteket cseréljenek az interkulturális párbeszéd és a kulturális tevékenységek közösség- és hálózatépítő szerepéről és közös projekt koncepció szinopszist hozzanak létre, valamint Böhönye kialakítsa a saját stratégáját a megszerzett norvég tapasztalatok alapján a kultúra területén.

 

Mind a főpartner, mind pedig a norvég partner szakértői személyesen is megismerhették a két ország és a két szervezet kultúra területén végzett tevékenységeit, mivel a projektben két tanulmányútra került sor. Egy alkalommal Böhönye képviselői utaztak Norvégiába tanulmányútra és ott találkoztak a helyi intézmények, önkormányzati szereplők és civil szervezetek képviselőivel és tapasztalatokat cseréltek a kultúra, oktatás és helyi önkormányzás, jó kormányzás témakörében, a projekt végén pedig a norvég partner szakértői utaztak Böhönyére, hogy ott egy közösen szervezet munkacsoport-ülés keretében megosztják nézeteiket a kultúra közvetítő szerepének jelentőségéről.

 

A projekt eredményeképpen két dokumentum készül, egy közös projekt koncepció szinopszis, valamint egy stratégiai dokumentum, amely összegzi a kultúra szerepét a civil társadalmi összefogás erősítésében.

 

A stratégiai dokumentumban összegzésre kerülnek azok a célok és tervezett tevékenységek, amelyeket Böhönye és a környékbeli önkormányzatok a következő időszakban a kultúra és a civil kapcsolatok területén meg kívánnak valósítani. A stratégia dokumentumban megfogalmazott célok és tevékenységek a böhönyei interaktív workshop, valamint a böhönyei és térségi szereplők körében kitöltött kérdőívek eredményei alapján kerülnek megfogalmazásra és így híven tükrözik a térség településein élő meghatározó szereplők, vezetők álláspontját, elképzeléseit, elvárásait.

 

A projekt koncepció kidolgozására a norvég partner és a helyi szereplők aktív részvételével kerül sor, a dokumentum tartalmazza a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket és a pályázati formában megvalósítható tevékenységeket.

Mindkét dokumentum, csakúgy, mint a két tanulmányút célja a helyi közösségi élet, összefogás erősítése a térségben és Böhönyén.

 

A Culture Break Borders-ről, norvég partnerről röviden

 

Culture Break Borders (norvégul: Kultur Bryter Grenser, rövidítés: CBB, magyarul: A Kultúra, ami áttöri a határokat) civil szervezetről röviden

A CBB egy civil szervezet, ami Norvégia szerte és a világon mindenhol a kulturális együttműködések ösztönzésén fáradozik. A művészeti és kulturális projektek mellett, nagy hangsúly helyez a demokratikus és közösségi értékek terjesztésére és az emberi jogok védelmére. A CBB nyitott a kulturális, művészeti és a közösségi élet területén tevékenykedő művészek és előadók felé.

A Culture Break Borders hisz abban, hogy a kultúra olyan nyelv, amelynek segítségével szabadon kommunikálhatunk közös gyökereinkről, múltunkról, tiszteletbe tartva mások gondolkodását, mások kultúráját. A CBB a művészeti projektek mellett, környezetvédelmi témákra, esélyegyenlőség témakörére egyaránt nagy hangsúlyt helyez. A CBB nagy szakértői bázissal rendelkezik számos területen, így nyitott a nemzetközi együttműködések felé. Magyarország mellett, Lettországban, Litvániában, Csehországban és Bulgáriában, Ukrajnában, Oroszországban, Izlandon, Thaiföldön, Portugáliában és Spanyolországban egyaránt vannak projektjei.

 

Alkategóriák

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com