Cikkek


Workshop Böhönyén

Programterv:

 

10: 00 – 10:20 Polgármesteri köszöntő, projekt bemutatás

10:20 – 10:30 Óvodások táncműsora

10:30 – 11:15 Bemutatkozások

A böhönyei civil szervezetek, intézmények bemutatkozása 10 perces előadásokban

11:15-11:35 A kulturális tevékenységek és a civil szervezetek jelentősége a Cultural Break Borders tevékenységeinek bemutatása

11:35-12:00 Kávészünet, Sajtó tájékozató

12:00-13.30 Interaktív workshop, a kulturális és civil kapcsolatok szerepe a böhönyei és a környékbeli önkormányzatok közösségi életének megerősítésében

13:30-13:40-Böhönyei Dalkör műsora

13:40-15:00 Ebéd

15:00-16:00 Beszélgetés, projekt lezárás a CBB projekt partner képviselőivel és a helyi szereplőkkel a jövőbeni együttműködési lehetőségekről

16:00-17:00 Séta a településen

 

Tisztelettel hívjuk Önt a

 

Böhönye és a Culture Break Boarders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül”

 

című pályázati projektünk workshopjára.

 

Helyszín:

Községi Könyvtár és Művelődési Ház, Böhönye

 

Időpont:

2017. október 30. (hétfő)

10:00-16:00

 

Megtisztelő jelenlétére számítunk.

 

Részvételi szándékát kérjük, jelezze

2017. október 20-ig.

 

Üdvözlettel:

 

Zsoldos Márta Piroska

polgármester

 

Workshop Böhönyén 2017. október 30-án

 

A workshopon részt vettek: norvég szakértők a Culture Break Borders képviseletében, böhönyei önkormányzati dolgozók, civil szervezetek, önkormányzati intézmények képviselői, környező települések vezetői, térségi szereplők, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a TÖOSZ két szakértője, összesen: 34 ember


 


 

Bővebben: workshop beszámoló


Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül
HU11-0006-B1-2017

 

Projekt koncepció a Böhönyei és a környező települések civil és kulturális kapcsolatainak ösztönzése érdekében, a közösségi értékek megerősítése és jövőbeni projektek norvég-magyar együttműködésben való megvalósítása céljából
Szerzők: Frode Barth, William Evans, Zsoldos Márta Piroska, dr. Savanyó Józsefné, Horváth Judit, Sabján Katalin, Krausz Veronika
Szerkesztette: Krausz Veronika

Tartalom
Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása


A Culture Break Borders-ről, norvég partnerről röviden ................................................................ 4
Jelen projekt koncepció tartalma ....................................................................................................... 5
A projekt koncepció célja ..................................................................................................................... 5
A koncepció háttere és eszközei ........................................................................................................ 5
A következő Norvég Alap által támogatott időszak alapja: Blue Book (Kék könyv) .................... 6
A norvég-magyar együttműködésre való hajlandóság és területei .............................................. 7
Közösségépítés ..................................................................................................................................... 9
Energetikai és infrastrukturális beruházások ................................................................................. 12
Idősellátás ............................................................................................................................................. 12
Melléklet ................................................................................................................................................. 13

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása


Projektgazda: Böhönye Község Önkormányzata
Donor partner: Culture Break Borders non-profit szervezet
Teljes költségvetés: 25000 €, 7,5 millió Ft
Időtartama: 2017. augusztus 1. - 2017. október 31.
 

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül" projekt célja a helyi civil társadalmi összefogás erősítése kulturális tevékenységeken keresztül és ezáltal a helyi demokrácia és a szociális kohézió növelése, a környékbeli önkormányzatok együttműködésének ösztönzése, az önkormányzati hatékonyság növelése, és annak biztosítása, hogy a két projekt partner, bilaterális projekt tevékenységek során megismerkedjenek a két ország önkormányzati rendszerével, intézményi felépítésével, a civil szféra működési mechanizmusaival, ismereteket cseréljenek az interkulturális párbeszéd és a kulturális tevékenységek közösség- és hálózatépítő szerepéről és közös projekt koncepció szinopszist hozzanak létre, valamint Böhönye kialakítsa a saját stratégáját a megszerzett norvég tapasztalatok alapján a kultúra területén.

Mind a főpartner, mind pedig a norvég partner szakértői személyesen is megismerhették a két ország és a két szervezet kultúra területén végzett tevékenységeit, mivel a projektben két tanulmányútra került sor. Egy alkalommal Böhönye képviselői utaztak Norvégiába tanulmányútra és ott találkoztak a helyi intézmények, önkormányzati szereplők és civil szervezetek képviselőivel és tapasztalatokat cseréltek a kultúra, oktatás és helyi önkormányzás, jó kormányzás témakörében, a projekt végén pedig a norvég partner szakértői utaztak Böhönyére, hogy ott egy közösen szervezett munkacsoport-ülés keretében megosztják nézeteiket a kultúra közvetítő szerepének jelentőségéről.

A projekt eredményeképpen két dokumentum készült, egy közös projekt koncepció szinopszis, valamint egy stratégiai dokumentum, amely összegzi a kultúra szerepét a civil társadalmi összefogás erősítésében.

Bővebben: Projekt koncepció Culture Break Borders

Alkategóriák

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com