TÁJÉKOZTATÁS

 

Böhönye Község polgármestere  Böhönye Községi Önkormányzat 29/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete előírásai ALAPJÁN

 

FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ

 

A felsőoktatásban nappali tagozaton BSc/BA, illetve MSc/MA tanulmányokat folytató böhönyei  fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából. .

 

A kérelem benyújtás feltételei:

Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a böhönyei lakóhellyel rendelkező  bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben  nappali tagozatos hallgató:

 

A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát. A felsőfokú oktatási intézményben tanulmányait kezdő kérelmezőnek a hallgatói jogviszony igazolását kell benyújtani.

Az ösztöndíjat fél évre lehet megállapítani február 1. és június 30. között.

A felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató köteles bejelenteni, ha hallgatói jogviszonya év közben bármely okból megszűnt.

 

A kérelmet Böhönye Község Polgármesterének címezve, 2015. március 31-ig nyújthatják be a következő félévre, melyhez csatolni kell a fentiekben felsorolt igazolásokat és iratokat. A kérelmekről a polgármester dönt.

 

Böhönye, 2015. március 3.

                                                                                           Zsoldos Márta Piroska

                                                                                             polgármester

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com