Cikkek

Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

Elnöksége

(8719 Böhönye, Fő u. 45.)

 

Pályázatot ír ki

 

Határozatlan időre szóló Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoki beosztásának elnyerésére

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet

- foglalkoztatástól való eltiltás hiánya

- tűzoltás-vezetésére jogosító szakmai iskolai végzettség

- szakirányú felsőszintű szakmai iskolai végzettség (9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- a tűzoltóság működési és illetékességi területének ismerete

- a tűzoltás, műszaki mentés területén szerzett szakmai tapasztalat

- legalább B kategóriás jogosítvány

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

Elvárt kompetenciák:

Kiváló problémamegoldó képesség, csapatmunka, jó kommunikációs készség, kreativitás, nagyfokú önállóság

 

A pályázathoz csatolandó okiratok:

- a pályázó személyi adatait is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget, képzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok hitelesített másolata

- parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetői, szakmai program

- az egészségi, orvosi alkalmasságot igazoló okirat másolata

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzati tűzoltóság tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa elhárítási és munkavédelmi, gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése és felügyelete.

 

Működési területén kapcsolattartás az önkormányzatokkal, a társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel.

 

Illetmény és juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

 

Munkahely: 8719 Böhönye, Fő u.45. Tűzoltólaktanya és az elrendelt kivonulás helyszíne

 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye Elnökének címzetten (8719 Böhönye, Fő u. 45.). A borítékon a beosztás megnevezését - „Tűzoltóparancsnok” – kérjük feltüntetni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

 

A pályázat elbírálásának határideje: az elnökség a kinevezésre tett javaslatát követő első Köztestületi Közgyűlés időpontja.

 

A pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendje:

A pályázatok elbírálásáról, a pályázatok egyidejű visszaküldésével – a pályázatot elnyert kivételével – az elbírálást követő 8 napon belül minden pályázó írásbeli értesítés kap.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Böhönye Község honlapja, az Önkormányzati Tűzoltóság facebook oldala és szakmai oldalak honlapjai.

 

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt

- szakmai és személyügyi kérdésekben: Mencseli Imre nyújt a +3630/2792966 telefonszámon.