Cikkek


TÁJÉKOZTATÁS

 

Böhönye Község Önkormányzat Szociális Bizottsága a 29/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelet előírásai ALAPJÁN

 

FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ

 

A felsőoktatásban nappali tagozaton BSc/BA, illetve MSc/MA tanulmányokat folytató böhönyei  fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából.

 

A kérelem benyújtás feltételei:

Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján a böhönyei lakóhellyel rendelkező  bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgató:

 

A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát. A felsőfokú oktatási intézményben tanulmányait kezdő kérelmezőnek a hallgatói jogviszony igazolását kell benyújtani.

 

Az ösztöndíjat fél évre lehet megállapítani szeptember 1. és  január 31. között.

 

Az ösztöndíjat fél évre lehet megállapítani február 1. és június 30. között.

 

A felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató köteles bejelenteni, ha hallgatói jogviszonya év közben bármely okból megszűnt.

 

A kérelmet Böhönye Község Önkormányzat Szociális Bizottságához címezve, 2016. október  15-ig nyújthatják be a következő félévre, melyhez csatolni kell a fentiekben felsorolt igazolásokat és iratokat. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt.

 

 

Kovácsné Balogh Éva

                                                                                                  Szociális Bizottság elnöke

 

 

Kitölthető kérelem letöltése PDF formátumban

 

Kitölthető kérelem letöltése DOCX formátumban