Cikkek

Tisztelt Böhönyei Lakosok!

 

A kormány kijárási korlátozást léptet életbe március 28-tól április 11-igMagyarország egész területére.

 

  • Lakóhelyeket két héten keresztül csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni

 

  • Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek.

  • Nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani.

  • Az idősebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat

  • ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

 

A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezerf orint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

Tisztelettel kérjük az intézkedések betartását és vigyázzunk egymásra!

 

Böhönye, 2020.03.27.

 

 

Böhönye Község Önkormányzata

 

 


 

kitöltendő/kitölthető  kérelem erről a linkről letölthető!

__________________________________________________________________________________

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Böhönye Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2019/2020 . tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban
 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

-  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

 - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

Read more: Bursa Hungarica 2019 B

Subcategories

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső