Cikkek

kitöltendő/kitölthető  kérelem erről a linkről letölthető!

__________________________________________________________________________________

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Böhönye Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2019/2020 . tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban
 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

-  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

 - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

Read more: Bursa Hungarica 2019 B

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Böhönye Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2019/2020 . tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban
 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

-  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

 - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

 

Read more: Bursa Hungarica 2019 A


 

Subcategories

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső