Hírek

beszámoló ádventi programról 2022


Adventi program

2022. december 16-án pénteken adventi programra vártuk az érdeklődőket az ünnepi díszbe öltöztetett Községi Könyvtár és Művelődési Házba.

Délelőtt 10 órakor Tóth Zoltán ikonmásoló munkáit tekinthették meg a látogatók, s előadásának köszönhetően sokat megtudhattak a jelenlevők az ikon készítés művészetéről.

A Böhönyei Gézengúz Óvoda nagycsoportos gyermekei mindeközben kézműves játszóházi foglalkozáson vettek részt, ahol sok szép karácsonyi díszt készítettek.

A kicsik nagy örömére a Mikulás is újból ellátogatott a programra.

Délután 17 órától pedig a "Csillagösvény" a Határon Túli Magyarokért Egyesület, valamint Böhönye Község Önkormányzata által biztosított támogatásnak köszönhetően

a Giusto Kamarazenekar vonósnégyese adott komolyzenei koncertet a zenekedvelő közönségnek, mely tovább fokozta a karácsonyváró hangulatot.

A koncertet követően a Borbarát Kör forralt borral és teával, a Böhönye Gézengúz Óvoda pedig finom mézeskaláccsal kedveskedett a koncerten részt vett hallgatóságnak. 

 
 
 

 

EPTK-2022


Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Böhönye Község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM2 kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztést elősegítő pályázaton 119 449 450 Ft összegű támogatást nyert

 


 

Kéményseprés 2023

 


TÁJÉKOZTATÁS
 
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2023. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
 
Az ellátási területéhez tartozó összes társasházban és lakásszövetkezeti lakóépületben a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzését függetlenül attól, hogy az egyes lakások vagy önálló rendeltetési egységek milyen tulajdonban vannak. A tüzelő-, fűtőberendezés típusától függően esedékes évi vagy kétévi ellenőrzésekre a tervezett sormunka részeként, azaz külön megrendelés nélkül kerül sor, Böhönye községben a
2023. április 3. - április 28. közötti időszakban.
 
A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával
kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján érhető el:
 
 

Somogy Megyei Ellátási Terület 2023. évi sormunka

Település        
Böhönye Január Február Április  
    Április 3. Április 28.  
Május Június Augusztus  
       
Szeptember Október December  
       

 

Védőnő álláspályázat 2022


Böhönye Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

a területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátására

VÉDŐNŐ

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő u. 28.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői feladatok ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása. Böhönye II körzet védőnői feladatok ellátása (Böhönye egy részének, Szenyér, Nemeskisfalud községek ellátási területtel).

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet,

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

 • hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 15. 12.00 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Márta Piroska polgármester nyújt, a 30/640-6377-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Böhönye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő u. 26.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnő.

 • Személyesen: Zsoldos Márta Piroska polgármester részére 8719 Böhönye, Fő u. 26.

 • elektronikus úton: Zsoldos Márta Piroska polgármester részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Böhönye Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2022. december 8.

Böhönye Község Önkormányzat weboldala.


 

kmb-2022


 

Rendőrkapitányság Marcali Böhönye Rendőrőrs

Körzetimegbízott neve

Telefonszáma

Fogadóóra helye

Fogadóóra ideje

Működési körzet

Kuti  Dezső r.őrm.

20/285-70-18

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Böhönye, Kossuth L.u.8.

minden hónap páratlan csütörtök 10.00-11.00 óra között

Böhönye

 

 


 

Subcategories

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com