TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi figyelemfelhívást tette közzé a szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban:

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi időszakban jelentős mértékben meg szokott növekedni a szabadterületi tűzesetek száma, melyek jelentős anyagi károkozással járnak, valamint emberélet veszélyeztetését okozhatja.

A szabadterületi tüzek jellemző keletkezési oka az avar és egyéb növényi hulladékok, valamint a kerti hulladékok égetése során be nem tartott jogszabályi előírásokból adódó szabálytalan megatartási formákra vezethető vissza.

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ).

Külterületi égetésre vonatkozó szabályok:

Az OTSZ 226. §. (1) bekezdés szerint „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.” A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított égetést az OTSZ 226, 227 §-ban foglaltak szerint lehet végrehajtani.

Belterületi égetésre vonatkozó szabályok

Az OTSZ 225. §.(1) bekezdése előírja, hogy „ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”.

Valamint az OTSZ 225.§(3) bekezdés szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény (továbbiakban: KTV) 48. § (4) bekezdése értelmében a település önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fentiekkel kapcsolatos helyi rendeleti szabályozás: Böhönye Község Önkormányzatának 24/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztasági előírásokról

VIII. fejezet

Avar és kerti hulladék égetése

43. §

 

(1) A község területén a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése a nyári hónapokban (márciustól októberig) 18.00 óráig, téli időszakban októbertől márciusig 15.00 óráig az alábbiak betartásával végezhető.

 

  1. a szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

  2. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

  3. A szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(2) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet. „

 

A fentiek értelmében a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, csak a fenti szabályok illetve a helyi szabályozás betartásával lehetséges.

Továbbá a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 7. § alapján tájékoztatom, hogy aki tűzvédelmi előírást megszeg, és azzal tüzet idézett elő, tűzvédelmi bírság megfizetésére kerül kötelezésre.

A tűzvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatban az illetékes tűzvédelmi hatóságnak csak a bírság összegére van mérlegelési jogköre.

 

Kérem a fentiekben foglaltak tudomásul vételét.

 

 

Böhönye, 2015. március 10.

 

Vezér Ákos

jegyző

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com